Myriam Lieskamp – auteur, spreker, beleidsadviseur, onderwijsadviseurg

Lezingen van Myriam Lieskamp

Myriam Lieskamp geeft lezingen, workshops, colleges over diverse thema’s uit het onderwijs. Thema’s als:

-Professionele leergemeenschappen in het onderwijs
-Leren voor morgen, uitdagingen voor het onderwijs (de toekomst van het onderwijs)
-De professionele leraar
-Strategisch hr-beleid voor het onderwijs
-Werkdruk in het onderwijs
-Slimmer organiseren in het onderwijs
-De professionele schoolleider
-De kunst van het lesgeven

Ze zet mensen aan het denken, motiveer hen om buiten hun eigen kader te kijken en inspireert mensen om te experimenteren. Myriam Lieskamp is in te zetten voor een lezing, een masterclass, een workshopleider en als dagvoorzitter.

Achtergrond

Myriam Lieskamp is een onderwijsmens in hart en nieren. Ze heeft veel ervaring vanuit diverse posities in het onderwijs waardoor ze mensen met elkaar kan verbinden. Zij is auteur van verschillende boeken. Professionele leergemeenschappen is een populair boek waar zij ook lezingen en workshops over geeft. Het boek: Vertrouwen, verbinden, vakmanschap, strategisch hr-beleid voor onderwijs is onder andere ook een veel gevraagd thema.

Haar motto; ervoor zorgen dat mensen de volgende dag graag willen uitproberen wat ze die dag daarvoor geleerd hebben

In haar werk zoekt Myriam Lieskamp voortdurend naar de verbinding tussen beleid, theorie en de dagelijkse onderwijspraktijk. Ze heeft 22 jaar als leraar in het speciaal basisonderwijs gewerkt. Daarna heeft Myriam 10 jaar als trainer/adviseur voor scholen, leraren en schoolleiders bij CN Onderwijs gewerkt. Vervolgens 8 jaar als beleidsadviseur onderwijsinhoud bij CNV Onderwijs. Ook was zij lid van de SER-commissie Onderwijs en arbeidsmarkt. Daar wordt gewerkt aan verschillende adviezen over de toekomst van het onderwijs, zoals de toekomst van MBO en toekomstgericht funderend onderwijs.

Persoonlijke missie

Samenwerken om goed onderwijs te realiseren.

Myriam Lieskamp boeken of inhuren voor een lezing of workshop?

Neem vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier of telefonisch via 072 750 74 22.

Tariefindicatie: 750 - 1250 Euro

Schrijf nu een recensie


Submit your review
* Required Field