Hier kunt u interessante blogs lezen van sprekers aangemeld op deSpreker.nl. Interessant omdat de onderwerpen van de blogs goed aansluiten bij de onderwerpen waar de desbetreffende spreker lezingen over geeft.

Angst overwinnen

Blog: Angst overwinnen (tips)

Angst is een vervelende toestand. Je kan honderd boeken hebben gelezen over het beheersen van risico’s, een dure management opleiding hebben gevolgd, maar als de angst toeslaat zijn we in staat om in één keer alles te vergeten wat we geleerd hebben. Yuri Klaver geeft tips over angst overwinnen.

Lees verder
Jeff_Gaspersz

Innovatie door co-creatie

Innoveren is volgens Jeff Gaspersz een uitdagend en vaak complex proces. Tegelijkertijd is de druk om te innoveren, en zich daarmee te onderscheiden, hoog. Daarom zoeken organisaties steeds meer hierin samenwerking met andere stakeholders. Een van de belangrijkste partijen om samen mee te innoveren zijn de klanten.

Lees verder
trendwatcher ruud veltenaar

Trends 2015: Stop Stealing Dreams

2015 wordt volgens Ruud Veltenaar het markeerpunt in het onderwijs en in het jaar van de Geit krijgt de transformatie van onderwijzen naar leren inhoud. Op steeds meer scholen wordt duidelijk dat het onderwijs in Nederland in een systeemcrisis verkeert en dat de politiek onmachtig is om een visie en beleid te ontwikkelen die het onderwijs doet aansluiten op de toekomst en de behoeften van kinderen. De weerstand tegen het gedateerde systeem zal toenemen en steeds meer scholen gaan zelf invulling geven aan toekomst gericht onderwijs. Het kompas is overduidelijk: hoe bereiden we kinderen voor op een lang en gelukkig leven van meer dan honderd jaar en dat zich afspeelt in een continue veranderende wereld.

Lees verder
marktdenken

Trends 2015: het marktdenken wordt definitief ontmaskerd als mythe

2014 was volgens Peter van der Wel het jaar waarin de mythe van de efficiënte markt werd doorgeprikt en de eerste tekenen al zichtbaar werden. Denk aan het succes van het boek van Piketty, ook in de USA. De studies van het SCP en de WRR naar de ongewenste gevolgen van inkomensongelijkheid. De opkomst van de kleinschalige, sociale initiatieven, zoals kredietunies, broodfondsen en energiecoöperaties. De opkomst van de ruileconomie. Een veranderende houding – vooral onder jongeren – tegenover bezit en het hebben van een levenslange vaste baan. De hernieuwde interesse voor de invoering van een gegarandeerd basisinkomen voor iedereen. 2015 wordt het kantelpunt in het denken over de markt, het jaar waarin ook de opinieleiders en politici het doorkrijgen. En als de mythe eindelijk is ontmaskerd, zal dat ook worden vormgegeven in nieuwe sociaaleconomische arrangementen.

Lees verder
trendwatcher Hilde Roothart

Trends 2015: Nieuwe industriële revolutie

We leven volgens Hilde Roothart in een post-kapitalistische maatschappij, waarin de mondiale problemen waarmee we worden geconfronteerd te groot en complex zijn om te worden opgelost door overheden of instellingen. Onze economische, politieke, technologische en sociale systemen moeten worden heroverwogen en opnieuw uitgevonden. De voorlopers van een nieuwe industriële revolutie verkondigen een radicale verandering op basis van gedeeld eigenaarschap en participatie. Producenten en consumenten worden vervangen door een beweging van makers, knutselaars en kleermakers, ingenieurs en ondernemers die werken met futuristische technieken en traditionele ambachten.

Lees verder
contextual-age-boland

Trends 2015: The Contextual Age

Om als mens [of merk of organisatie] antwoorden te vinden op nieuwe vragen wordt het volgens Christine Boland belangrijker dan ooit om te weten wat je eigen betekenis en context is. In de huidige tijd zijn alle parameters gelaagd, dynamisch en variabel. Als persoon kunnen we op meerdere niveaus en kanalen tegelijkertijd aanwezig zijn. Daarnaast krijgt de wereld er steeds meer dimensies bij: beeldschermen leggen een laag over de realiteit heen en geven toegang tot extra informatie. Dat maakt het extreem moeilijk om je positie te definiëren en richting te bepalen. Daarom is het hebben van een context essentieel. Context als betekenisgever, bestaansrecht, relevantiefilter en als afbakening.

Lees verder
Menno-Lanting-blog

Trends 2015: Renaissance van de professional

Goedwillende en vakbekwame professionals worden volgens Menno Lanting nu vaak beknot door taaie, hiërarchische managementlagen waar het adagium kennis is macht zegeviert ipv kennis delen is macht. En worden in hun werk opgejaagd door spreedsheetfundamentalisten, hollen over gangen om eindeloos parafen te halen en zitten gevangen in functieomschrijving, functiehuis, afdelingen en competentieprofielen. Risicobeperking is de modus operandi in veel organisaties. Het wordt dan ook tijd voor de renaissance van de professional. Net zoals in ‘de buitenwereld’ is onderhand een professional in staat om zelf het werk te organiseren met minimale tussenkomst van onnodige bureaucratie en hiërarchie. Of men mag dat althans verwachten.

Lees verder
foto-blog

Inhoud, proces en relatie

Spreker Rob B. Tol blogt over netwerken. In zijn (voorlopig laatste) blog gaat het over inhoud, proces en relatie. Als mensen met elkaar spreken gaat het over meer dan de inhoud alleen. We spreken op een bepaalde manier met elkaar en geven en gunnen elkaar het woord volgens een bepaalde ongeschreven procedure.

Lees verder