Karin Manuel

Dr. mr. Karin Manuel is een inspirerend en deskundig spreker en trainer op het brede terrein van Organisatie, Management/Leiderschap en HRM. Karin verzorgt masterclasses, lezingen en workshops op het gebied van strategisch HRM, talentgericht werken, duurzame inzetbaarheid, flexibele arbeidsverhoudingen, organisatiecultuur, (authentiek) leiderschap en professionalisering & ontwikkeling van organisaties.

Boeken Karin Manuel

Karin heeft in 2019 het boek ‘Talent Centraal’ uitgebracht en heeft hiervoor nauw samengewerkt met multitalent Ali B. Hij is tv-persoonlijkheid, rapper,  theatermaker, platenbaas (TRIFECTA) en hij beheert zijn eigen managementbedrijf SPEC. Ook als coach in het tv-programma ‘The Voice of Holland’ richt hij zich op het scouten en ontwikkelen van talenten bij anderen.

In het boek wordt duidelijk hoe:

  • talenten zich ontplooien,
  • talenten van mensen zijn te scouten,
  • talenten zich kunnen ontwikkelen via talent-coaching
  • en hoe organisaties talentgericht werken kunnen omarmen en inbedden.

In 2017 heeft Karin het boek ‘Futuring Organisations’ uitgebracht. Hierin schetst zij een HRM-perspectief op aantrekkelijk werkgeverschap voor Millenials. Zij gaat in op de wensen en behoeften van Millenials in werk en schetst ook hun afknappers op de werkvloer. Van daaruit presenteert zij een nieuwe organisatievorm, de co-creatie, die uitgaat van een agile arbeidscapaciteit en een moderne manier van werken omarmt. Uiteraard beschrijft zij wat dit betekent voor de rol van HR in organisaties en welke accenten daarin van belang zijn, wil de organisatie een imago als aantrekkelijk werkgever opbouwen en handhaven.

Ook ‘Dansend naar de toekomst’ (2014) is van haar hand met perspectief voor werkgevend en zelfstandig professioneel Nederland. Dit boek belicht het succes en de speelruimte van de zelfstandige professional tegen de achtergrond van ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, de wet- en regelgeving en de opkomst van sociale netwerken. Ook komen veelbelovende samenwerkingsvormen voor zelfstandige professionals aan bod alsmede de mogelijkheden tot flexibele arbeidsvormen met professionals nadrukkelijker te organiseren en te betrekken in de planning van de arbeidscapaciteit. Niet alleen de rollen van de manager en van de HRM’er veranderen daardoor. Ook voor de vakbonden is een nieuwe rol weggelegd. En het blijkt een ‘must’ te investeren op innovatiekracht, wil de Nederlandse zelfstandige professional ook internationaal (meer) positie krijgen.

Achtergrond Karin Manuel

Karin is lector bij het NCOI en runt een consultancybureau, MMCT, op het gebied van organisatieontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van personeel. Na de afronding van haar studie Rechtsgeleerdheid in 1995 is zij een aantal jaren als jurist werkzaam geweest en vervolgens het HRM-werkveld ingestapt. Vanaf 1999 heeft zij verschillende rollen ingevuld op het terrein van HRM bij diverse organisaties in de non-profitsector.

In 2010 heeft Karin de master Organisatie, Cultuur en Management afgerond, welke zij heeft afgesloten met het predicaat cum laude. Nog hetzelfde jaar is zij een promotieonderzoek gestart. Zeer bewust heeft ze gekozen voor een onderzoek binnen de Nederlandse muziekbusiness, een branche die vanuit organisatiekundige optiek niet eerder van binnenuit is beschouwd en beschreven. In 2013 is zij op dit thema gepromoveerd met haar werk ‘Een wereld van succes’ waarin zij aantoont dat de branche een voorbeeld is voor andere sectoren.

Karin Manuel inhuren of boeken voor een lezing?

Neem vrijblijvend contact op via het contactformulier. Je kunt ons ook telefonisch bereiken via 072 750 7422.

Schrijf nu een recensie


Submit your review
* Required Field

Karin Manuel SKU UPC Model

Tijdens de uitreiking van Karin’s nieuwe boek ‘Futuring organisations for millennials’ heeft zij een inspirerende presentatie gegeven. Het onder

Feb 02, 2017 by Anonymous
Bedrijfsnaam: NCOI Opleidingen 

Tijdens de uitreiking van Karin’s nieuwe boek ‘Futuring organisations for millennials’ heeft zij een inspirerende presentatie gegeven. Het onderwerp was ‘Millennials als cultuur changers’, een topic waar Karin zelf onderzoek naar gedaan heeft. Je merkt dat Karin een ervaren spreker is. Ze laat tijdens de presentatie blijken duidelijk verstand van zaken te hebben. Karin weet op levendige en humoristische wijze theorie en praktijk aan elkaar te koppelen. Van begin tot eind boeit ze de zaal en geeft ze je stof tot nadenken.


Tijdens de Dag van de Flexibele Arbeid heeft Karin als keynote spreker gesproken vanuit haar expertise als HRM lector en organisatieontwikkeling op he

Jan 22, 2017 by Anonymous
Bedrijfsnaam: Dag van de Flexibele Arbeid 

Tijdens de Dag van de Flexibele Arbeid heeft Karin als keynote spreker gesproken vanuit haar expertise als HRM lector en organisatieontwikkeling op het gebied van HRM. Door middel van interactie zette ze de zaal tot nadenken. Je kunt merken dat ze op de hoogte is van de allerlaatste ontwikkelingen en weet op een boeiende en pragmatische manier te inspireren. Ze had het onder andere over de invulling van goed werkgeverschap voor flexibele medewerkers. En de voordelen om HRM meer samen te laten werken met de inkoopafdeling voor de inhuur van flexwerkers.


Tijdens onze Workshop Fit for the future heeft Karin gesproken over de inzet van duurzame medewerkers in de organisatie. Ze geeft blijk van een grote

Jul 04, 2016 by Anonymous
Bedrijfsnaam: Stichting IMMENS 

Tijdens onze Workshop Fit for the future heeft Karin gesproken over de inzet van duurzame medewerkers in de organisatie. Ze geeft blijk van een grote mate van kennis op dit vlak, maar tevens weet Karin een interactie met de deelnemers op gang te brengen, die veel interessante en verrassende inzichten naar voren brengen.


4.8 5.0 9 9 Tijdens de uitreiking van Karin’s nieuwe boek ‘Futuring organisations for millennials’ heeft zij een inspirerende presentatie gegeven. Het onderwerp was ‘Millennials als cu Karin Manuel
Page:
123