Erik van Praag

We leven in een hachelijke wereld. Kredietcrisis, klimaatcrisis, energiecrisis, nucleaire dreiging, armoede, honger en oorlog – gaat er eigenlijk nog wel wat goed in de samenleving? We zien dat onze politici en het bedrijfsleven op deze problemen geen antwoord hebben. We worden daar erg onzeker van. Velen van ons reageren op deze situatie met een schouderophalen – ik kan dat toch niet veranderen – of proberen er zo min mogelijk bij stil te staan en er in hun persoonlijk leven maar het beste van te maken. Anderen zetten zich wel degelijk in voor een betere wereld, maar hebben moeite niet ontmoedigd te raken omdat er schijnbaar niet zoveel resultaat geboekt wordt. Ik zie het allemaal wat anders. In de eerste plaats is er nog steeds heel veel moois in de wereld: voor niets gaat de zon op. Maar ook valt er nog veel ten goede te veranderen. Maar daar moeten we wel wat voor doen.

In Eriks lezingen schetst hij de contouren voor een mooie, waardige samenleving en geeft hij ook aan hoe we die zouden kunnen bereiken. Erik werkt dat uit op verschillende terreinen: onderwijs, gezondheidszorg, economie, landbouw, internationale betrekkingen, en zo meer. Geen snelle oplossingen, maar een weg vol uitdaging en avontuur. Niet makkelijk, maar de moeite waard! In de lezing kan hij op één van de deelterreinen dieper ingaan. Er is een mogelijkheid om bij de lezing mijn nieuwste boek te bestellen: Voor niets gaat de zon op, blauwdruk voort een waardige samenleving. Afhankelijk van de vergoeding kan dat boek gratis, of tegen een gereduceerde prijs, aan de deelnemers ter hand worden gesteld.

Erik van Praags levensmotto: Laten we streven naar het hoogste, graven naar het diepste en de wereld omspannen met vriendschap!

Erik van Praag
Erik van Praag heeft andragologie en psychologie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam (doctoraal 1965). Na een succesvolle loopbaan als wetenschapper, docent, manager en psychotherapeut heeft hij in 1983 zijn eigen praktijk gestart als organisatie-adviseur en managementtrainer/coach. Hij heeft ervaring met het organiseren en leiden van internationale conferenties op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en leiderschap, die zeer succesvol zijn gebleken.

Voorts geeft Erik van Praag leiding aan The Edge, International School for Leadership and Spirituality . The Edge wil een antwoord zijn op het schreeuwend tekort aan werkelijk inspirerend en vrijmakend leiderschap in de wereld, en op de behoefte van jonge mensen om daarvoor opgeleid te worden.

Tariefindicatie: 750 - 1250 Euro

Schrijf nu een recensie


Submit your review
* Required Field

Erik van Praag SKU UPC Model

Nog steeds krijgen wij reacties op de lezing welke je ter gelegenheid van het jubileum van het VMF (van Marenfonds) hebt gehouden.Ook het deel van d

Apr 18, 2014 by Anonymous
Bedrijfsnaam: Van Marenfonds 

Nog steeds krijgen wij reacties op de lezing welke je ter gelegenheid van het jubileum van het VMF (van Marenfonds) hebt gehouden.
Ook het deel van de website waar de tekst te downloaden is wordt nog regelmatig bezocht. Nogmaals dank voor je inzet en vooral van je visie die een perspectief biedt voor de toekomst. (17 april 2014)


5.0 5.0 1 1 Nog steeds krijgen wij reacties op de lezing welke je ter gelegenheid van het jubileum van het VMF (van Marenfonds) hebt gehouden.Ook het deel van de website waar de tekst te dow Erik van Praag