Op zoek naar een inspirerende spreker voor jouw (online) bijeenkomst?

Leidinggeven aan teams in coronatijd
Bewaar als favoriet

Online training – Leidinggeven aan teams in coronatijd

Deze tijd vraagt rustig leiderschap vanuit een verbindend perspectief, gekoppeld aan een moreel kompas. Goede leiders bieden hun mensen veiligheid, vertrouwen en vooruitgang. Rob de Haas verzorgt een samenhangend pakket van drie webinars.

Bewaar als favoriet
Ja, ik wil een vrijblijvende aanvraag doen

Online training – Leidinggeven aan teams in coronatijd

Krijg inzicht en instrumenten voor het ontwikkelen en versterken van rustig leiderschap in woelige tijden

Deze tijd vraagt rustig leiderschap vanuit een verbindend perspectief, gekoppeld aan een moreel kompas. Goede leiders bieden hun mensen veiligheid, vertrouwen en vooruitgang. Bij verandering gaat het om teams in beweging te zetten via de drieluik ‘Zien – Bewogen worden – In beweging zetten’. Rob de Haas* verzorgt op basis van dit principe de online training ‘Leidinggeven aan teams in coronatijd’.

Dit is een samenhangend pakket van drie webinars van 1 uur (inzichten en instrumenten). Hiermee kan je teams-in-verandering op een doordachte wijze leiden. Elk webinar duurt 1 tot 1,5 uur, met 10 min pauze. De webinars zijn ook afzonderlijk te boeken bij deSpreker.nl.

Webinar 1

Thema: Geïsoleerd en toch verbonden
Werkgeluk kent twee hoofdpijlers, te weten prestaties en relaties. hoe versterk je in deze nieuwe werkelijkheid het wederzijdse vertrouwen en de noodzakelijke teamcohesie bij teams-op-afstand? Aandacht voor het zichtbaar maken van je mensen en hun prestaties, en scripts voor boeiend presenteren-op-afstand, virtueel feedback geven en ontvangen.  het creëren van een sfeer van wederzijds vertrouwen waarin feedback en zelfreflectie basiselementen zijn voor de progressie in waardevolle doelen.

Webinar 2

Thema: Hiërarchische besluiten maakt lui. Hoe geef je vorm aan zelforganisatie en volwassen eigenaarschap? 

Veel teams hebben zelfsturing en zelforganisatie als leidend principe omarmd. Maar hoe creëer je voor teams-op-afstand een gezonde balans tussen autonomie en verantwoordelijkheid?. Aandacht voor o.a. een leercyclus voor professionals en scripts voor besluitvorming en conflicthantering

Thema: Naarmate mensen meer praten, zeggen ze minder’ 

Virtuele discussies kunnen wel veel effectiever en gedisciplineerder zijn, maar wat als ze veel te vlak en emotieloos blijven? hoe zorg je er voor een kleurrijke discussie en dat mensen echt ergens voor gaan staan? Want zonder schuring geen glans. Aandacht voor onder andere de kennispiramide, het bespreekbaar maken van de onderstroom en het professioneel provoceren(‘het goede conflict’) . 

Webinar 3

Beperk de communicatie en je, vergroot de productiviteit

Als wantrouwen overheerst, ontstaat micromanagement en over-communicatie. Iedereen die zich continu met alles en iedereen bemoeit, en leidinggevenden die uit angst in de controle-overdrive staan… zwaar vermoeiend voor iedereen. Hoe voorkom je uitputting in je team en stimuleer je rustige focus op het juiste werk? Aandacht voor ‘zelfregie’,tijdverspillers, progressie prestatie’- meetings’ en technieken om de weg vrij te maken voor het juiste werk.  

Fysieke uitputting door continu virtueel vergaderen? Het nieuwe vergader-normaal: voorbereiding –structuur – drama 

Veel mensen blijven eigenlijk op precies dezelfde manier vergaderen dan voor de coronacrisis, maar dan virtueel. Dat blijkt in de nieuwe werkelijkheid uitputtend en tijd verspillend. Wat maakt virtueel vergaderen zo anders? Hoe kun je de energie vasthouden en iedereen gemotiveerd houden?  Aan de hand van de pijlers ‘voorbereiding – structuur – drama’ laat ik je zien hoe je energiek en effectief kunt vergaderen in 20% minder tijd.

Over het thema Vergaderen kan Rob de Haas ook het webinar ‘Effectief en energiek digitaal vergaderen’ verzorgen.

De sheets worden als pdf-formaat na afloop naar je gemaild.

Doelgroep

Management- en directieteam.

*Over Rob de Haas

Meeting Designer Rob de Haas, expert op het gebied van vergaderen en zakelijke creativiteit en schrijver van het boek Ongewoon Goed Vergaderen is een internationale autoriteit op het gebied van Creatieve Meeting Design en heeft wereldwijd meer dan 25.000 mensen toegesproken, getraind en begeleid in ‘Serious Creativity’ en ‘Meeting efficiency’.

Online training ‘Leidinggeven aan teams in coronatijd’ boeken?

Heb je interesse in de online training ‘Leidinggeven aan teams in coronatijd’ of ben je specifiek geïnteresseerd in één van de thema’s uit deze serie? Neem dan vrijblijvend contact op via 072 – 750 74 22 of via het contactformulier. Wij helpen je graag verder!

Bewaar als favoriet

Schrijf een recensieBeschikbaarheid en informatie Online training – Leidinggeven aan teams in coronatijd

  • 8,9 op basis van +620 reviews
  • Vrijblijvende offerte binnen 1 werkdag
  • Corona annulering = kosteloos verzetten
  • Snel direct contact met deze spreker