Op zoek naar een inspirerende spreker voor jouw (online) bijeenkomst?

Miriam van Reijen
Bewaar als favoriet

Dr. Miriam van Reijen

Tariefindicatie: 950 - 1250 Euro

Van Reijen heeft filosofie gedoceerd aan beroepsopleidingen en is daardoor goed in staat het zelf filosoferen toe te passen op de (beroeps)praktijk. Zij gaat er vanuit dat negatieve emoties effectief en strategisch handelen belemmeren. Inspiratiebronnen zijn daarbij Spinoza en de stoïcijnse levenskunstenaars als Epictetus en Seneca.

Bewaar als favoriet
Ja, ik wil een vrijblijvende aanvraag doen

Miriam van Reijen
Miriam van Reijen (Breda, 1946) is afgestudeerd in de sociale filosofie en ethiek (Nijmegen, 1974), en in de cultuur- en godsdienstsociologie (Nijmegen, 1983). Van 1973 tot 1985 was zij o.a. wetenschappelijk medewerker filosofie aan de medische faculteit van de Universiteit Nijmegen, en docent aan diverse hogere beroepsopleidingen, o.a. voor maatschappelijk werkers en voor architecten. Na een verblijf van 6 jaar in Latijns-Amerika woont zij sinds 1990 weer in Breda. Vanaf 1996 is zij docent aan de Senioren Academie Brabant (HOVO) van de Universiteit Tilburg. Van 1998 t/m 2010 was zij docent filosofie en ethiek aan de Academie voor Sociale Studies van Avans Hogeschool, Breda en aan de opleiding Social Work van Fontys Hogeschool, Tilburg en Eindhoven.

Miriam is auteur van het boek ‘Stoïcijnse levenskunst: evenveel geluk als wijsheid’. Aan de hand van alledaagse voorbeelden vertelt Miriam – zelf enthousiast stoïcijn – hoe het mogelijk is om te leven zonder irritaties en teleurstelling. Daarnaast is er ook nog een boek verschenen over Miriam zelf, hoe haar leven en haar filosofie samengaan, met als titel: ‘Miriam van Reijen: filosofie maakt een eind aan alle gezeur.’

Omdat Miriam van Reijen altijd filosofie heeft gedoceerd aan beroepsopleidingen is zij goed in staat filosofie, of beter gezegd zelf filosoferen, toe te passen op de concrete beroepspraktijk. Sinds 2010 geeft zij een basisopleiding Filosofie in de Praktijk op de Internationale School voor Wijsbegeerte in Leusden. De inspiratiebronnen die zij in haar filosoferen met derden gebruikt zijn o.a. Socrates, Epicurus (met zijn ‘hedonistische calculus’) en stoïcijnse levenskunstenaars als Epictetus en Seneca. Daarnaast maakt zij gebruik van de 17e eeuwse Nederlandse filosoof Benedictus de Spinoza, die door zijn radicale en actuele standpunten uitermate effectief is in het dagelijkse leven.

Miriam van Reijen heeft een lange ervaring in het geven van lezingen, workshops, trainingen en cursussen vanuit de gedachte dat negatieve emoties effectief en strategisch handelen belemmeren. Zij beschouwt de ‘passies’ als passiviteit en lijden, en heeft strategieën ontwikkeld waardoor de niet-constructieve passies worden omgezet in gemoedsrust en van daaruit in effectieve en strategische activiteit. Ofwel: hoe word je van een lijder een leider? Zij heeft veel ervaring met het leiden van socratisch gesprekken, die bijvoorbeeld kunnen worden ingezet om wederzijdse beeldvorming, gedeelde waarden en motieven in een groep bewust te worden, zowel in kleine groepen (teams) als in grote groepen van 30 of meer personen (socratisch café). Ook werkt zij met een methode (stappenplan) voor morele dilemma-training, die gericht is op het bewust worden van eigen morele aannames, waarden en normen bij moeilijke keuzes en beslissingen. Dat voorkomt zowel belemmerende emoties als angst en onzekerheid vooraf als spijt en schuldgevoel achteraf.

Enige relevante publicaties: – Emoties. Van stoïcijnse apatheia tot heftige liefde. (red. M. van Reijen), Klement, Kampen, 2005. – Spinoza: De geest is gewillig maar het vlees is sterk, Klement, Kampen, 2008. In 2013 verscheen Spinoza in bedrijf. Van passie naar actie. Uitgeverij Klement, Zoetermeer, 2013.

Persoonlijke missie Miriam van Reijen
“Word van een lijder een leider!”

Bewaar als favoriet

Schrijf een recensieBeschikbaarheid en informatie Dr. Miriam van Reijen

  • 8,9 op basis van +900 reviews
  • Vrijblijvende offerte binnen 1 werkdag
  • Corona annulering = kosteloos verzetten
  • Snel direct contact met deze spreker