Workshop Verborgen Potentieel vinden en benutten
– Eruit halen wat erin zit!
– Niet op basis van ‘moeten’ maar op basis van ‘willen’.
– Een ontdekkingsreis naar het onbenut vermogen in de organisatie
– Waar zit dat? Waarom? En wat is Mentaal Verzuim?
– Hoe halen we eruit wat er wel degelijk in zit?
– Met meer energie, plezier, minder druk en minder stress.

Wat is verborgen potentieel?
Veel organisaties en bedrijven ‘weten’ dat er in potentie meer in de organisatie aanwezig is dan dat eruit komt. Dit in de vorm van onbenutte mogelijkheden, energie en kracht van medewerkers. Vermogens die mogelijk verloren zijn gegaan als gevolg van lastige mechanismen en patronen die er in de loop der tijd onbewust zijn ingesleten. Met een ongewenste invloed op het willen, kunnen en durven van mensen en de mate van hun inzetbereidheid.

Mentaal verzuim?
Het is bewezen dat als mensen geen of te weinig invloed voelen of kunnen nemen op hun werkomstandigheden en/of ongewenst gedrag van collega’s, zij zichzelf gaan beschermen met Mentaal Verzuim: Afhaak- en vermijdingsgedrag op het werk dat leidt tot het ongewild en onbewust verzaken van taken, verantwoordelijkheden en afspraken en vele andere verstoringen. In relaties, communicatie, samenwerking en betrouwbaarheid van het organisatie functioneren. En dat kost naast teveel tijd en geld teveel inspanning en energie. Intern wordt op hoger niveau deze realiteit vaak niet herkend terwijl men op uitvoerend niveau daar dagelijks tegenaan loopt. Dat verschil is een belangrijke oorzaak voor het afhaken van klanten, ongewenst verloop en het verzwakken van de slagkracht en leverbetrouwbaarheid van de organisatie.

De relatie met toenemende werkdruk en werkstress
Sinds in 1990 Hans Visser Mentaal Verzuim als belangrijkste bron van verborgen potentieel heeft ontdekt, benoemd en onderzocht, heeft hij ook aangetoond dat daarin tevens de hoofdoorzaak ligt van toenemende werkdruk en werkstress en daarmee mentale overbelasting van mensen.

Er is een wereld te winnen
Met het herkennen, erkennen en activeren van deze intern vaak verborgen realiteit komt er zoveel meer nieuwe energie, potentie en productief vermogen vrij. Daarmee wordt het vertrouwen en de binding met de organisatie versterkt. Niet herkende zachte factoren die verantwoordelijk zijn voor harde resultaten worden bewust, zichtbaar en bespreekbaar gemaakt. Onderhuids spelende negatieve emoties worden omgezet naar positief versterkende emoties. Relaties en verhoudingen worden mentaal schoner en sterker en mensen voelen onderling weer het goede gevoel wat meer zekerheden brengt.

In euro’s
Met deze ontdekkingsreis wordt tussen de 10% en soms zelfs 40% Onbenut Vermogen gevonden wat de organisatie en de mensen in zeer korte tijd veel verder kan brengen. Dat levert de organisatie dan per 10% vrijkomend Onbenut Vermogen een verbeterde opbrengst per medewerker op tussen de € 9.000,– en €18.000,– per jaar. Of een evenzo grote kostenbesparing per medewerker per jaar.

Wat brengt deze workshop nog meer? Meer informatie over deze workshop. Klik hier.

De workshop zal worden gegeven door Hans Visser. Bekijk hier zijn persoonlijke profiel.

Interesse in de workshop Verborgen Potentieel vinden en benutten of heeft u een vraag?
Neem vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier of telefonisch via 072 750 74 22.

Tariefindicatie: Tarief op aanvraag

Schrijf nu een recensie


Submit your review
* Required Field

Workshop Verborgen Potentieel vinden en benutten SKU UPC Model

“Voordat ik Hans Visser leerde kennen was ik als Directeur Eigenaar van een middelgroot re-integratiebedrijf niet in staat de vinger op de zere plek

Aug 27, 2018 by Anonymous
Bedrijfsnaam: Epheon 

“Voordat ik Hans Visser leerde kennen was ik als Directeur Eigenaar van een middelgroot re-integratiebedrijf niet in staat de vinger op de zere plek in mijn bedrijf te leggen. Er was gevoelsmatig sprake van veel Onbenut Vermogen bij de medewerkers en een hoog Mentaal Verzuim. Hans heeft mij beide zaken leren herkennen en onderkennen en heeft mij met behulp van zijn persoonlijke ondersteuning anders leren denken en handelen binnen mijn bedrijf. Elke dag opnieuw plukken mijn medewerkers, mijn bedrijf en ik zelf hier de vruchten van. Het meeste Onbenut Vermogen werd herwonnen.“
Algemeen Directeur, Reïntegratiebedrijf Epheon


Hans heeft ons geholpen de gehele organisatie te revitaliseren. Vanaf het eerste intake gesprek en gedurende het hele traject heeft Hans op inspireren

Aug 27, 2018 by Anonymous
Bedrijfsnaam: Coty Beauty Benelux 

Hans heeft ons geholpen de gehele organisatie te revitaliseren. Vanaf het eerste intake gesprek en gedurende het hele traject heeft Hans op inspirerende wijze invulling gegeven aan het blootleggen van jarenlang verborgen knelpunten bij mensen en het optimaliseren / stimuleren van ‘de mental flow'. Een uniek mens met een unieke en vitale missie. 60% van het onbenut vermogen is direct binnen het proces vrijgemaakt.
General Manager Benelux, Coty Beauty Benelux


De kracht van Hans Visser zit hem in het kunnen openbreken van de communicatie en wantrouwen en daarmee in het doorbreken van het oude denken. Hij is

Aug 27, 2018 by Anonymous
Bedrijfsnaam: IND 

De kracht van Hans Visser zit hem in het kunnen openbreken van de communicatie en wantrouwen en daarmee in het doorbreken van het oude denken. Hij is in staat om informatie van medewerkers en/of processen te koppelen aan situaties in zijn (team)gesprekken en daarmee inzicht aan medewerkers te geven over bestaande patronen. Het effectief communiceren op elk niveau in een organisatie is een eigenschap die Hans beheerst. Resultaten daarna in 2 maanden tijd behaald: 50% managementverlichting en 16-25% meer productiviteit.


5.0 5.0 7 7 “Voordat ik Hans Visser leerde kennen was ik als Directeur Eigenaar van een middelgroot re-integratiebedrijf niet in staat de vinger op de zere plek in mijn bedrijf te leggen. Er Workshop Verborgen Potentieel vinden en benutten
Page:
123

Gerelateerde sprekers

  • Hans Visser

    Vitaliseren is het vrijmaken van onbenutte of vastgelopen vermogens. Mensen kunnen, durven en willen veel meer als de omstandigheden dat voldoende mobiliseren, faciliteren en stimuleren. Hans Visser spreekt over de invloed en impact van zachte factoren op harde resultaten. In het organisatiesysteem, organisatiecultuur, het organisatieklimaat en het organisatiegedrag.