Freija van Duijne
Freija van Duijne weet haar toehoorder, van studenten tot ministers, te stimuleren in hun denken over de toekomst. Freija levert maatwerk en de tools om actief in te spelen op veranderingen. Als toekomstverkenner is ze internationaal een bekende naam. Haar analyses zijn verhelderend en inspireren om in actie te komen. Freija handgetekende illustraties zijn aansprekend en effectief in het prikkelen van verbeeldingskracht.

Onderwerpen waar Freija van Duijne over spreekt
– Artificiële Intelligentie en de betekenis ervan voor de toekomst van werk
– Digitalisering ven de opkomst van de datacultuur
– Toekomst van de leefomgeving (voor diverse overheden)
– Toekomst van communicatie (voor KBC bank)
– Toekomst van HR (voor EY)
– Toekomst van feedback (voor NIBC)
– Toekomst van data en privacy (voor juridische congressen)
– Toekomst in relatie tot stikstofproblematiek

Over Freija van Duijne
Freija van Duijne weet de vinger te leggen op de trends en ontwikkelingen die de wereld gaan veranderen. Haar aanpak en manier van kijken is uitermate effectief om los te komen van een denkmodus die vooral uit gaat van projecties en rekenmodellen. Ze laat zien hoe je vanuit systeemdenken kan inspelen op de grote transities –zoals voedsel, energie en burgerschap. Ze analyseert hoe we nieuwe technologische mogelijkheden kunnen benutten, zodat wij mensen meer tijd kunnen besteden aan onze menselijke kwaliteiten en de dingen waarin wij uitblinken. Met haar vakinhoudelijke kennis van toekomstverkennen heeft ze internationaal aanzien.

Haar presentaties zijn opgebouwd uit aansprekende handgemaakte illustraties. Die prikkelen onze rechter hersenhelft en onze verbeeldingskracht, als aanvulling op de analytische denkkracht van onze linker hersenhelft. Freija reikt een brede gereedschapskist aan die uw organisatie in staat stelt om in te spelen op een wereld die steeds sneller verandert.

Als gespreksleider van strategische conversaties slaagt ze erin de gedachten van een groep van experts te ordenen zodat inzicht ontstaat t.a.v. prille en ingewikkelde thema’s, zoals een datastrategie voor circulair bouwen. Haar trainingen in toekomstverkennen zijn verhelderend en praktisch van insteek.

Persoonlijke achtergrond Freija van Duijne
Freija heeft cognitieve psychologie gestudeerd in Leiden en is in Delft gepromoveerd op risicoperceptie in productgebruik. Ze heeft meer dan twaalf jaar ervaring met toekomstverkennen op tal van terreinen zoals consumentenproducten, voedsel, landbouw, energie, grondstoffen en economie. Ze wordt veel gevraagd door diverse organisaties voor verkenningen t.b.v. visievorming en langetermijnagenda’s.

In 2015 heeft ze bij de OESO voor de jaarlijkse Ministersraadvergadering een scenariodialoog mogen organiseren. Freija is medeoprichter en was van 2013-2018 voorzitter van de Dutch Future Society, een netwerk van trendonderzoekers en toekomstverkenners.

Freija van Duijne boeken als spreker?
Neem vrijblijvend contact op via het contactformulier of telefonisch via 072 750 74 22.

Schrijf nu een recensie


Submit your review
* Required Field

Freija van Duijne SKU UPC Model

Ik wilde je via deze weg nogmaals bedanken voor gisteravond. Onze verhalen waren goed op elkaar afgestemd en mijn complimenten voor jouw sterke verhaa

Nov 06, 2019 by Anonymous
Bedrijfsnaam: Gemeente Horst aan de Maas 

Ik wilde je via deze weg nogmaals bedanken voor gisteravond. Onze verhalen waren goed op elkaar afgestemd en mijn complimenten voor jouw sterke verhaal en dat je jouw verhaal vrijwel geheel uit je hoofd kon vertellen. Dat is echt een gave. Hele interessante voorbeelden ook die je had opgenomen.


de spreker heeft ons erg goed geholpen in de zoektocht naar een vrouwelijke spreker voor ons 10 jarig jubileum. Met Freija van Duijne als spreker was

Oct 18, 2018 by Anonymous
Bedrijfsnaam: Munisense 

de spreker heeft ons erg goed geholpen in de zoektocht naar een vrouwelijke spreker voor ons 10 jarig jubileum. Met Freija van Duijne als spreker was de dag een groot succes!


“Freija is een enthousiaste toekomstdenker, die goed de brug kan slaan tussen de theorie van het scenariodenken en de praktijk van bijvoorbeeld bele

Sep 28, 2018 by Anonymous
Bedrijfsnaam: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

“Freija is een enthousiaste toekomstdenker, die goed de brug kan slaan tussen de theorie van het scenariodenken en de praktijk van bijvoorbeeld beleidsmedewerkers bij de (rijks)overheid. Haar presentaties zijn visueel zeer sterk en gericht op de praktische toepassing van manieren van toekomstdenken, met veel aandacht voor maatwerk per specifiek thema. Haar internationale ervaring verdiept deze kwaliteiten.”

Lilian van den Aarsen


5.0 5.0 4 4 Ik wilde je via deze weg nogmaals bedanken voor gisteravond. Onze verhalen waren goed op elkaar afgestemd en mijn complimenten voor jouw sterke verhaal en dat je jouw verhaal vrijw Freija van Duijne
Page:
12