Frank Garten

“Betekenisvolle innovatie is het gevolg van het samenbrengen van verschillende zienswijzen en achtergronden, en dan een fantastische dialoog tot stand te brengen. Het is mijn missie om mensen te helpen hun impact te vergroten door duidelijke gesprekken te voeren. Waarin ieder zegt waar het op staat, écht openstaat voor iemand die anders is en betekenisvol relaties opbouwt.” – Frank Garten

Frank Garten is auteur, spreker en trainer op het gebied van communiceren en samenwerken met andere culturen.

Een lezing van Frank Garten is een feest van herkenning. Want alle stereotypen komen aan bod in waargebeurde verhalen en anekdotes. Beeld en video ondersteunen een levendig verhaal, waarin Frank de interactie met zijn publiek voorop stelt. Bovendien krijgt ieder de spiegel voorgehouden. Om zich te realiseren hoe bot, tactloos, rigide en soft de stereotype Nederlander vaak overkomt op andere culturen.

De rode draad van zijn lezing is de 3-trap: 1) de interculturele manager moet eerst weten hoe hij zelf overkomt op anderen. 2) Daarna zal hij zich moeten verdiepen in de andere cultuur. En 3) tenslotte zal hij een bewuste keuze moeten maken: blijf ik bij de voorkeursstijl van mijn land en mijn persoon (het warme bad) of pas ik me aan aan de ander (de koude douche, maar o zo verfrissend!).

Het verhaal van Frank Garten is niet alleen toepasbaar bij medewerkers of klanten uit verschillende landen. Frank kan ook goed de koppeling maken naar samenwerkingsvraagstukken binnen organisaties of bijvoorbeeld wanneer organisaties met een verschillende bedrijfscultuur met elkaar fuseren.

Onderwerpen

– Werken met andere culturen (stereotypen, vooroordelen, perceptie, communicatie)
– Diversiteit: ben je zelf bereid wat te doen en naar jezelf te kijken
– Samenwerken: door betere communicatie
– Communicatie: waardevolle gesprekken voeren

Achtergrond

Frank Garten is een gepromoveerd natuurkundige, die in commercieel management en general management – werkte bij multinationals als Philips en NXP. Hij is auteur van 3 praktische boeken over samenwerken met mensen in andere culturen.

In wereldwijde, commerciële onderhandelingen leerde Frank het vak. Al snel werd hem duidelijk dat ‘focus op de harde targets’ samen móet gaan met aandacht voor – en interesse in – de mens. En dat die twee in het buitenland niet zonder elkaar kunnen. Intercultureel succes hangt af van goede voorbereiding. Maar vergt ook dat je het onverwachte omarmt, erom lacht en ervan leert. Dat je weet dat Nederland de uitzondering is, en niet de regel.

Interesse in een lezing van Frank Garten?

Als je interesse hebt in een lezing van Frank Garten, dan kun je contact opnemen via 072 -750 74 22 of via het contactformulier. Wij helpen je graag.

Schrijf nu een recensie


Submit your review
* Required Field