Sicco Santema – ketenontwikkeling
Technisch bedrijfskundige en fiscalist met advieservaring zowel in het bedrijfsleven als in de overheid. Sicco Santema werkt vooral in strategievormende operaties, waarbij enerzijds het marktgerichte vermogen van een organisatie moet worden gevonden en versterkt en anderzijds de operationele uitvoering in de gehele organisatie op effectiviteit en efficiency wordt ingericht. Uiteraard speelt de keten daarbij een belangrijke rol.

Sicco vertaalt eindwaarden van ketens terug naar de participanten in die keten en weet hun toegevoegde waarde ook daadwerkelijk op waarde te schatten. Het effect van zijn handelen is dat de keten ‘faster, cheaper and better’ wordt. Hij kan dit staven met hilarische voorbeelden uit het velerlei ketens, gelardeerd met praktijkvoorbeelden.

Over Sicco Santema
Sicco Santema is medeoprichter van Scenter, een adviesbureau dat opereert op het grensvlak van mens en organisatie. Zijn leidende principe is het ontwikkelen van mensen, zowel bij opdrachtgevers als intern. Hij is daarbij deeltijd hoogleraar marketing en ketenmanagement bij Industrieel Ontwerpen aan de Technische Universiteit Delft. Daarnaast was hij hoogleraar E-Business Marketing and Procurement aan de Technische Universiteit van Eindhoven, welke activiteiten inmiddels in Delft zijn geïntegreerd.

Daarnaast vervult Sicco enkele maatschappelijke functies (bv thuiszorg en NWO) en is hij veelvuldig spreker op seminars en congressen. Samen met Jeroen van de Rijt publiceerde hij vele boeken en artikelen.

Sicco Santema boeken voor een lezing of workshop?
Neem vrijblijvend contact op via het contactformulier of via 072 750 74 22.

Tariefindicatie: 750 - 1250 Euro / 1250 - 2000 Euro

Schrijf nu een recensie


Submit your review
* Required Field