Peter Schuttevaar
Peter Schuttevaar is een “samenwerkingsprofessional”. Samenleven en samenwerken heeft vanaf jonge leeftijd steeds in het centrum van zijn aandacht gestaan. In zijn visie is samenwerken vertrouwen scheppen. Het is verbindingen aangaan. Maar bovenal is het een evenwichtskunst. Een evenwicht bewaren tussen uitersten waarin de samenwerking vast kan lopen. Voorbeeld: door te heftig te sturen slaat men de samenwerking dood, door te weinig te sturen raakt de samenwerking stuurloos.

Peter Schuttevaar kan laten zien hoe gebrekkig samenwerken tot werkstress leidt, hoe een goede samenwerking tot duurzame oplossingen voor woningbouw leidt en hoe maatschappelijke samenwerkingsproblemen tot economische ongelijkheid leiden. En daarbij is Peter naast bedrijfskundige ook een virtuoze pianist die op een aansprekende manier laat horen en zien hoe de normaal gesproken zo soepele samenwerking tussen zijn pianistieke vingers op allerlei manieren verstoord kan worden. Kortom, Peter is in te huren voor voordrachten over samenwerken, groepsgedrag, duurzaamheid, werkstress, economische ongelijkheid, politiek en pianistiek.

In zijn dagelijks werk vertaalt Peter Schuttevaar zijn kennis naar concrete samenwerkingsoplossingen in de praktijk. Zijn brede kennis en ervaring in diverse sectoren van de samenleving maakt het hem mogelijk om snel een verhaal op maat voor uw situatie te maken. Hij brengt het onderwerp samenwerking dicht bij u! En dan blijkt het ook ineens een heel begrijpelijk onderwerp te zijn waar u zelf concrete stappen in kunt zetten.

Peter Schuttevaar heeft zichtbaar plezier in het delen van zijn kennis. Een lezing is daarom bij Peter geen droog gebeuren, maar een levendige interactieve belevenis die met veel humor is doorspekt. Aansprekende voorbeelden, verpakt in onverwachte vormen en gebracht vanuit verrassende invalshoeken, dat is Peter’s handelsmerk. Wie groepsgedrag en samenwerken met een verrassende combinatie van filosofische diepgang en lichtvoetige humor belicht wil hebben, wie op zoek is naar handvatten in zijn denken over menselijk groepsgedrag en wie oplossingen voor zijn samenwerkingsvraagstukken wil vinden, die is bij Peter aan het goede adres.

Peter is schrijver van talloze blogs en artikelen en hij heeft twee boeken op zijn naam staan:
De Aggregatiemens, (het groepsbrein onder het ontleedmes) over groepsgedrag en samenwerken
ongelijkheid, de sluipmoordenaar (en hoe eenvoud van regelgeving een uitweg biedt) over economische ongelijkheid en haar oorzaken.

Persoonlijke missie – Peter professionaliseert samenwerken!

Tariefindicatie: 1250 - 2000 Euro

Schrijf nu een recensie


Submit your review
* Required Field

Peter Schuttevaar SKU UPC Model

Peter heeft namens GroenLinks/Progressief Ede een thema avond Economische Ongelijkheid georganiseerd. Het is te merken dat het onderwerp hem na aan he

Sep 28, 2016 by Anonymous
Bedrijfsnaam: Groen Links Ede 

Peter heeft namens GroenLinks/Progressief Ede een thema avond Economische Ongelijkheid georganiseerd. Het is te merken dat het onderwerp hem na aan het hart ligt.

Voor de thema avond heeft hij inspirerende sprekers aangezocht en zelf zowel een spreekbeurt als het gastheerschap voor deze avond verzorgd. Dit deed hij op ontspannen en humorvolle wijze maar met oog voor de balans met betrekking tot de ernst van het onderwerp en eventuele gevoeligheden bij het publiek.

De thema avond Economische Ongelijkheid werd door de aanwezigen zeer positief beoordeeld. Het maakte iets bij hen los en heeft hen op bepaalde punten de ogen geopend en de behoefte opgeroepen tot vervolgstappen.

Ellen Out, fractievoorzitter GroenLinks/Progressief Ede


Beste Peter, Langs deze weg wil ik je bedanken voor de inspirerende wijze waarop je, mei 2011, een workshop hebt verzorgd voor de adviseurs van Stade

Aug 30, 2012 by Anonymous
Bedrijfsnaam: Stade advies 

Beste Peter, Langs deze weg wil ik je bedanken voor de inspirerende wijze waarop je, mei 2011, een workshop hebt verzorgd voor de adviseurs van Stade Advies BV. Belangrijk element in je workshop was het voor ons verrassende gegeven van de geaggregeerde inzichten in ons denken en doen. Stade Advies is een adviesbureau dat voortdurend in haar praktijk wordt geconfronteerd met samenwerkingsvraagstukken in organisaties. De wijze waarop jij het begrip van de aggregatiemens introduceerde en de speelse en uiterst activerende manier waarop je dit concept hebt toegelicht en toegepast in concrete situaties van alledag in organisaties was bijzonder verhelderend. Ons brein is leidend in de wijze waarop naar samenwerking kunnen kijken. Anders gezegd, de hersenen van een samenwerkende groep mensen werkt niet zoveel anders dan onze eigen hersenen. De kern van je gedachtegoed is daarbij samen te vatten met de zin die je vele malen gebruikte, namelijk dat wie scherp naar zich zelf durft te kijken in staat is de samenwerking in een groep, tussen denkers en doeners, te bevorderen. Ik kan het iedere professional die zelf actief is in samenwerkingsverbanden dan wel zelf adviserend professioneel actief is in organisaties waar samenwerkingsvraagstukken aan de orde zijn (en waar speelt dat niet) aanbevelen, via een workshop of een voordracht, al dan niet met muzikale begeleiding en toelichting, kennis te nemen van de inzichten en methoden van Peter Schuttevaar van Vitha.

Johan Kruithof, Bestuurder en vennoot Stade Advies BV


Peter Schuttevaar is in staat om het ongebruikelijke in te zetten om groepsprocessen begrijpelijker te maken. Met voorbeelden uit de psychoanalyse, de

Aug 30, 2012 by Anonymous
Bedrijfsnaam: Science Allience 

Peter Schuttevaar is in staat om het ongebruikelijke in te zetten om groepsprocessen begrijpelijker te maken. Met voorbeelden uit de psychoanalyse, de pianistiek en de dierenwereld weet hij groepsprocessen vanuit een geheel ander perspectief te belichten. Verfrissend en inspirerend!

Frank Zwetsloot, Director of Science Alliance


5.0 5.0 4 4 Peter heeft namens GroenLinks/Progressief Ede een thema avond Economische Ongelijkheid georganiseerd. Het is te merken dat het onderwerp hem na aan het hart ligt.Voor de thema Peter Schuttevaar
Page:
12