Duo keynote lezing door Prof. Dr. Ing. Teun Hardjono en Drs. Rik Spann: Organisatieprincipes van de 21e eeuw
De organisatieprincipes van de 20e eeuw hebben hun houdbaarheidsdatum inmiddels wel overschreden, gereflecteerd in tal van verhalen over fundamentele transities in het organisatiedenken. Essentieel hierin is een systemische, holistische kijk op de verbinding tussen rationele en irrationele aspecten van kwaliteit. Muziek kan ons hierbij veel leren. We zullen een inkijk geven in wat wij denken dat de nieuwe organisatieprincipes zijn en die rijkelijk illustreren met voorbeelden uit de muziek. Inzicht in deze principes en concrete praktijkvoorbeelden zijn goud waard voor organisaties (profit en non-profit, bedrijfsleven, gezondheidszorg, onderwijs) die uit zijn op all-over performanceverbetering, en verbetering van kwaliteit rondom leiderschap, teamwork, vergroting van de permanente innovatiekracht en pro-actief omgaan met de uitdagingen van deze tijd. Deze lezing is dan ook geschikt voor visionaire professionals en leiders die bewust willen kijken naar nieuwe vormen van organiseren, leiding geven, motiveren, samenwerken en netwerken, om de impact van hun activiteiten in alle opzichten te vergroten.

Teun Hardjono
Prof. dr. Ing. Teun Hardjono is sinds 1998 parttime hoogleraar Kwaliteitsmanagement en Certificatie aan de RSM (Rotterdam School of Management) Erasmus University Rotterdam. Tevens staat hij in het Corporate Social Responsibilty Executive Programma van de Erasmus School of Accounting en Assurance. Teun is tot 2014 voorzitter van de Examencommissie van de RSM geweest.

Daarnaast had en heeft hij nog tal van nevenfuncties. Zo was hij negen jaar lid van de Accreditatie Commissie van de Raad voor Accreditatie en nog altijd lid van de Raad van Toezicht van de Examenkamer, lid van de Klankbordgroep Levensbeschouwing en Ondernemen van het VNO-NCW , fellow van het Wetenschappelijke Instituut van het CDA en voor het CDA gemeenteraadslid in Gouda. Daarnaast is Teun sinds 2011 directeur bij CSR Academy. Dit is een organisatie die zich inzet voor het verbeteren van de wereld van morgen. De essentie van CSR Academy is; “Empowering people for a better society.”

Rik Spann
Drs. Rik Spann is Change and Innovation Consultant bij LC GLOBAL (New York), heeft zijn eigen internationale consultancy-bureau Groove Stories BV (Authentic Leadership lessons from the creative industries), ontwikkelde voor zijn masterclasses en workshops een succesvolle eigen methodiek (The Sound Of Management) en geeft Creative Business trainingen (o.a. de kunst van het Spreken) aan Nyenrode Business Universiteit. Hij inspireerde als spreker en trainer al duizenden professionals bij meer dan 1500 podium-, coaching- en strategiesessies in meer dan 10 landen. Rik is als associate verbonden aan het CMM – Institute for Personal and Social Evolution, het IFGIC (Institute for Global and Integral Competence), en Miles Ahead Business Jazz / The Ingroove Jazzclub  (improvisation, communication and enterprise architecture for a better world).

Rik zet zijn passie, kennis en ervaring vanuit organisatiekunde, managementleer en de creatieve industrie in om mensen en organisaties te begeleiden in complexe veranderprocessen.

Via zijn methodiek ‘The Sound of Management’ combineert hij relevante wetenschappelijke inzichten met ’embodied communication’, o.a. via live gespeelde metaforen, verhalen en interactieve elementen uit de werelden van jazz, soul, funk, rock en blues, theater, kunst en film. (bijv. Miles Davis, James Brown, The Rolling Stones, Jimi Hendrix, Daft Punk, Quentin Tarantino en Damien Hirst)

Rik Spann is als geen ander in staat om de rationele en irrationele kanten van modern kwaliteitsmanagement met elkaar te verbinden. Vanuit zijn vak als musicoloog en musicus weet hij de nieuwe organisatieprincipes krachtig en beeldend te onderbouwen, verhelderen en communiceren.

Duo lezing over de organisatieprincipes van de 21e eeuw boeken?
Neem vrijblijvend contact op via het contactformulier.

Tariefindicatie: Tarief op aanvraag

Schrijf nu een recensie


Submit your review
* Required Field