Workshop Create the Future met Nelson Mandela

Als arbeid verandert door nieuwe technologieën en door nieuwe eisen van de klant en maatschappij. Dit in een wereld die soms in brand dreigt te slaan? Wat betekenen deze veranderingen dan voor de ontwikkeling van mensen en organisaties? Daar kom je achter tijdens de workshop ‘Create the future met Nelson Mandela.’

De workshop

Lianne Vorstenbosch onderzocht welke Mandela-kwaliteiten bijdragen aan meer vitaliteit, verbinding, leiderschap, samenwerking, ondernemerschap en innovatief organiseren. Vorstenbosch stemt inhoud en opzet van de bijeenkomst af op de actuele situatie van de opdracht- gever. Zij geeft daarnaast inzicht in oorzaken van veel voorkomende knelpunten bij bovengenoemde thema’s. Zij koppelt dit  dan zo mogelijk aan Nelson Mandela en verheldert hoe dat bijdraagt aan het oplossen van dilemma’s, nu en in de toekomst. En ook hoe de “Mandela’s” onder ons zijn te (h)erkennen en ontwikkelen naar krachtig en verbindend leiderschap en samen werken. De volgende vragen komen dan in de workshop naar voren:

  • Vanuit de achterhoede sturen met charisma en baanbrekende visie.
  • Tegenstellingen opbouwend verbinden.
  • Mensen in beweging brengen in boven- en onderstroom.
  • Een combinatie van geduld en doortastendheid.
  •  Inspirerende doorbraken in een turbulente omgeving.
  • Persoonlijke ontwikkeling en ambities gekoppeld aan meerwaarde voor de omgeving.
  • Balans tussen intuïtie enerzijds en rationeel en concreet resultaat anderzijds.
  • Vitaliteit en effectiviteit in performance.

Dus: Hoe kunnen we natuurlijk, krachtig en verbindend leiderschap versterken en ruimte en meerwaarde stimuleren voor alle betrokkenen, in een verantwoorde en innovatieve omgeving.

Interesse in de workshop Create The Future met Nelson Mandela of heeft u een vraag?

Neem vrijblijvend contact op via het contactformulier. Of telefonisch via 072 750 74 22.

Tariefindicatie: Tarief op aanvraag

Schrijf nu een recensie


Submit your review
* Required Field

Gerelateerde sprekers