Workshop Create the Future met Nelson Mandela
Wat is de toekomstige (voortrekkers?) rol van management en bestuur…

… als arbeid verandert door nieuwe technologie en andere eisen van de klant en de maatschappij, in een wereld die soms in brand dreigt te slaan? Wat betekenen de veranderingen voor de ontwikkeling van mensen en organisaties?

Nelson Mandela wist in een turbulente tijd:
– Vanuit de achterhoede te sturen met charisma en baanbrekende visie
– Tegenstellingen opbouwend te verbinden
– Mensen in beweging te brengen door in boven- en onderstroom te raken
– Geduld en doortastendheid te combineren
– Inspirerende doorbraken te bereiken in complexe situaties
– Persoonlijke ontwikkeling en ambities te koppelen aan meerwaarde voor de omgeving
– Balans te vinden tussen intuïtie enerzijds en rationeel, concreet resultaat anderzijds
– Vitaliteit en effectiviteit in een natuurlijke performance ten toon te spreiden.

Vragen die dan naar boven komen:
– Wat kunnen we van Nelson Mandela leren?
– Hoe kunnen we innovaties en bedreigingen daarmee in goede banen leiden?
– Hoe halen we (latent) natuurlijk potentieel in (in-)formeel leiderschap meer naar boven?
– Of maakt zelfsturing van medewerkers en burgerparticipatie leiderschap overbodig
– Hoe speelt in organisaties HR in op de andere eisen aan management-development?

Dus: Hoe kunnen we natuurlijk, krachtig en verbindend leiderschap versterken en ruimte en meerwaarde stimuleren voor alle betrokkenen, in een verantwoorde en innovatieve omgeving?

Een interactieve workshop:
Lianne Vorstenbosch van Zin en Ondernemen richtte het Nelson Mandela leiderschapcenter op om een antwoord te bieden op deze vragen. Op basis van de biografie van Nelson Mandela ontwikkelde zij o.m. een assessment- en ontwikkelscan ten behoeve van werving en selectie, ontwikkeling van “Mandela”-leiders en het ondersteunen van projecten met Mandelakwaliteiten.

In de workshop komt aan bod:
1. Hoe de ‘Mandela’s’ onder ons te (h)erkennen en ontwikkelen en zich te laten onderscheiden.
2. 5 ontwikkelfasen in natuurlijk, verbindend leiderschap: van hiërarchisch reactief naar charismatisch innovatief.
3. Feedback op persoonlijke leiderschapsvragen.
4. Nelson Mandela leiderschapscore met de Nelson Mandela Assessmentscan (NMA – niet verplicht).

De duur van de workshop is afhankelijk van het aantal deelnemers en wensen van deelnemers. Tarief is per dagdeel.

Interesse in de workshop Create The Future met Nelson Mandela of heeft u een vraag?
Neem vrijblijvend contact op via het contactformulier of telefonisch via 072 750 74 22.

Tariefindicatie: Tarief op aanvraag

Schrijf nu een recensie


Submit your review
* Required Field

Gerelateerde sprekers

  • Lianne Vorstenbosch

    Kracht en kwaliteit van mensen inzetten om organisaties te ontwikkelen en ondernemerschap en innovativiteit te versterken. Vernieuwing gestalte geven door bewustwording en co-creatie. Maatschappelijke situaties oplossen door patronen te doorbreken. Individueel of in groepen, altijd met zicht op echte oorzaken.