Margriet de Schutter
Van kinds af aan had Margriet de Schutter een droom: als shorttrackschaatsster meedoen aan de Olympische Winterspelen in Vancouver. De zware trainingen en de internationale wedstrijden brachten haar succes, maar ook steeds meer blessures. Door haar wilskracht kwam ze dichtbij deelname aan Vancouver, maar op het moment dat ze haar plek in het team verloor, kwam ze in een mentale crisis terecht. Zonder haar topsport wist ze niet meer wie ze werkelijk was.

Ze ging op zoek naar haar ware ik, waarover ze de documentaire ‘Diepgaan voor Vancouver’ maakte, waarmee ze in Milaan tijdens het grootste Internationale filmfestival op het gebied van sport een award won. In navolging van deze documentaire schreef ze het boek ‘Stoppen & Doorgaan’ en bouwde ze het online platform Extopsporter.nl.

Margriet is nog steeds nauw betrokken bij de sport en houdt zich naast het sprekerschap bezig met media-en journalistieke werkzaamheden en modellenwerk.

Inzetbaarheid
Margriet de Schutter spreekt op een zeer persoonlijke en authentieke wijze, waarbij ze bij haar publiek de gevoelige snaar weet te raken. Aan de hand van haar persoonlijke verhaal laat ze zien hoe je door tegenslagen juist succesvol kunt zijn en het optimale uit je leven, bedrijf of organisatie kunt halen.

Margriet is inzetbaar als spreker, trainer en dagvoorzitter op het gebied van sport, persoonlijke ontwikkeling, inspiratie en motivatie. Daarnaast is zij inzetbaar als gastdocent voor het voortgezet onderwijs, MBO, HBO of universiteit.

Onderwerpen
In overleg met de opdrachtgever kan het thema afgestemd worden op het desbetreffende event. Voorbeelden van thema’s kunnen zijn:

  • Hoe omgaan met tegenslagen?
  • Hoe omgaan met veranderingen?
  • Hoe haal ik het beste uit mezelf / mijn bedrijf
  • Hoe kan ik door kwetsbaar te zijn juist in mijn kracht staan?

Daarbij is er de mogelijkheid dat (een deel van) de openhartige documentaire ‘Diepgaan voor Vancouver’ vertoond wordt.

Margriet de Schutter inhuren of boeken voor lezing?
Margriet de Schutter inhuren of boeken voor lezing? Neem vrijblijvend contact op via het contactformulier aan de rechterzijde van de pagina.

Schrijf nu een recensie


Submit your review
* Required Field

Margriet de Schutter SKU UPC Model

“Ik zag Margriet voor het eerst spreken tijdens TEDx Groningen 2013. Ze maakte indruk met haar ontwapenende presentatie en de kwetsbaarheid die ze d

Jun 07, 2018 by Anonymous
Bedrijfsnaam: Thesis One 

“Ik zag Margriet voor het eerst spreken tijdens TEDx Groningen 2013. Ze maakte indruk met haar ontwapenende presentatie en de kwetsbaarheid die ze durfde uit te stralen. Alles wat Brené Brown weet te
vertellen over de kracht van kwetsbaarheid was terug te vinden in de
presentatie van Margriet. Tegelijkertijd weet ze van aanpakken, zoals het een topsporter betaamt en weet ze de daarvoor vereiste focus en wilskracht ook goed over te brengen. Dat bleek anderhalf jaar later, toen ik haar opnieuw mocht meemaken, opnieuw.
Margriet is in de ogen van velen vast een leuke jonge meid, maar ze heeft een verhaal waar al een heel leven aan wijsheid uit naar voren komt.”


Margrietheeftbijons gesprokenophetPresymposiumvandeVeerStichtinginGroningen.DitPresymposiumvondplaatsindebinnentuinvanrestauran

Jun 07, 2018 by Anonymous
Bedrijfsnaam: VeerStichting 

Margrietheeftbijons gesprokenophetPresymposiumvandeVeerStichtinginGroningen.
DitPresymposiumvondplaatsindebinnentuinvanrestaurantElTxokoinGroningen.De
VeerStichtingiseenstudentenorganisatiedieiederjaareengroottweedaagssymposium
organiseertindePieterskerkinLeiden.Hieraannemenstudentenenvolwassenendeelenom
hetgrotesymposiumonderaandachttebrengenbijstudenten,organiserenwijdoorhethele
landkleineresymposiavoorstudenten.
OphetPresymposiuminGroningenzorgdeMargrietvooreenhelegoede,maarvooralook
inspirerendelezing.Rondomhetthema,OnbegrensdIdentiteit,verteldezijhoezwaarhetis
omalstopsporternoodgedwongentestoppenmetjepassie enhoelastighetisalsje
identiteitplotselingverlorengaat. Hoegajeermeeomwanneerjedroominduigenvalt?En
hoekunjevanietsnegatiefsjuistietspositiefsmakenenhoekanje slechtnieuwsinjouw
voordeellatenwerken?Ditdeedzijopeenzeerenthousiasmerendemanierenookzorgdezij
ervoordathetpubliek geboeidwasenzich opeenofanderemanier konherkenneninhaar
verhaal.
Ineenlezingvanongeveer20minuten,wistzijdezaalteboeienvoorhaarverhaal.Margriet
sprakduidelijkenrustigenwistdeessentievanhaarverhaalmoeiteloosmeetegevenaan
hetpubliek.BovendienweetMargriethaarverhaalopeenheleenthousiastemanieroverte
brengenwaardoorhetextragemakkelijkisomnaarhaarteluisteren.Hetpubliekheeft
gedurendedehelelezinggeboeidnaarMargrietgeluisterd,dushetkanwelwordengesteld
datMargrieteengeborensprekeris.


“Deeerste keer dat ik bij een presentatie van Margriet was, was ik tot tranen geroerddoor deoprechtheiden de kracht van haar verhaal. Margriet h

Jun 07, 2018 by Anonymous
Bedrijfsnaam: Permanent Beta 

“Deeerste keer dat ik bij een presentatie van Margriet was, was ik tot tranen geroerddoor deoprechtheiden de kracht van haar verhaal. Margriet haar verhaal laat je opnieuw nadenken over de keuzes in je eigen leven.
Mocht je op een puntvol vertwijfeling staan over deroutes die jein wilt slaan in je(werkzame) leven, dan moet je sowiesoeerst naar een lezingvanMargrietzijn geweest.”


5.0 5.0 3 3 “Ik zag Margriet voor het eerst spreken tijdens TEDx Groningen 2013. Ze maakte indruk met haar ontwapenende presentatie en de kwetsbaarheid die ze durfde uit te stralen. Alles wa Margriet de Schutter