Kim Jansen

Kim Jansen geeft presentaties, workshops, masterclasses en trainingen rondom het thema Generaties, Millennials en Generatiemanagement. Daarmee verbindt zij generaties op de werkvloer en helpt ze organisaties en individuen om bruggen te slaan en toekomstbestendig te worden. Ze heeft de flair, speelsheid en humor waarmee ze de zaal warm maakt voor het onderwerp.

In Future-proof organisaties versterken jong en oud elkaar daardoor wordt ieders kracht optimaal benut. Het inzetten van generatiediversiteit verhoogt de wendbaarheid, creativiteit en werkenergie van alle medewerkers! In deze snel veranderende wereld onmisbaar. Kim zoekt altijd de interactie met de deelnemers/toehoorders op en streeft ernaar dat iedereen geïnspireerd en high-fivend de zaal verlaat.

Onderwerpen waar Kim Jansen over spreekt:

– Generaties
– Generatie Y/Millennials
– Generatiemanagement
– Generatiediversiteit & inclusie
– Future-proof organisaties
– Duurzame inzetbaarheid

Generatieverschillen en Generatiemanagement

De wereld is nog nooit zo snel in beweging geweest als nu. De snel veranderende wereld vraagt om een nieuwe blik op werk. Ook van individuen en organisaties om wendbaar te zijn en zichzelf steeds te blijven vernieuwen. En dat vernieuwen moeten we met 5 generaties op de werkvloer doen. Meer dan ooit! Generaties verschillen in mentaliteit, drijfveren en werkwijze. Vooral de jonge Generatie Y heeft duidelijk een andere visie op werk. Van 9 tot 5 werken is ouderwets, beloning moet transparant zijn, persoonlijke ontwikkeling op maat gemaakt en van managers wordt coachend leiderschap gevraagd. Lang niet altijd gemakkelijk, zeker in een tijd van vergrijzende personeelsbestanden en verouderde organisatiepatronen.

Deelnemers/toehoorders worden op interactieve wijze meegenomen in de wereld van de 5 generaties op de werkvloer. Zij maken kennis met de verschillende generaties en hun eigen visies, normen en gedragspatronen. Kim pakt, met de deelnemers/toehoorders, de volgende vragen beet: Wat zijn de kenmerken van de generaties? Waar zit de kloof? Waar zitten de mogelijkheden om bruggen te slaan, elkaar te versterken en elkaars kwaliteiten te benutten? Wat heeft elke generatie nodig om te kunnen excelleren en op welke wijze kun je alle generaties op de werkvloer verbinden?

Vertaling naar de praktijk

Men wordt uitgedaagd om de vertaling naar zichzelf en de organisatie te maken en wat hij/zij daarmee in de praktijk kan. Het resultaat: inzicht in generatieverschillen, meer onderling begrip, bewustwording en ideeën om de kloof te dichten en om generatiemanagement toe te passen bij de eigen organisatie of team. Op lange termijn is het doel: bevlogen en betrokken medewerkers, synergetische samenwerking, aantrekkelijke werkgever, innovatieve producten, up-to-date businessmodel, loyale klanten en sterke marktpositie.

Persoonlijke achtergrond Kim Jansen

Kim Jansen is sociaal psycholoog en afgestudeerd trainer. Sinds 2005 is Kim werkzaam op het snijvlak van HR, onderzoek en het trainerschap. Ze weet op speelse wijze en met humor haar toehoorders voor zich te winnen. Zij heeft passie voor het vak en de thema’s en dat weet ze heel goed over te brengen. Elke sessie heeft een hoge mate van interactiviteit en dynamiek. Deelnemers komen in beweging omdat haar enthousiasme aanstekelijk werkt. Kim kan uit de voeten met 5 tot 500 deelnemers en met 5 minuten TED talk tot 2 dagen trainen. De inhoud, vorm en toon van het programma past zij aan op het doel en het gewenste resultaat. Daardoor creëert zij bij het publiek draagvlak en motivatie om ook na de sessie met het thema aan de slag te gaan.

Persoonlijke missie Kim Jansen
“Organisaties en individuen helpen om future-proof te zijn en blijven!”

Interesse in een lezing van Kim Jansen of heeft u een vraag?
Neem vrijblijvend contact op via het contactformulier of telefonisch via 072 750 74 22.

Schrijf nu een recensie


Submit your review
* Required Field

Kim Jansen SKU UPC Model

Kim heeft op enthousiaste en inspirerende wijze twee hele leuke workshops bij ons verzocht over energiemanagement en future-proof skills. De manier wa

Jan 10, 2020 by Anonymous
Bedrijfsnaam: IFV 

Kim heeft op enthousiaste en inspirerende wijze twee hele leuke workshops bij ons verzocht over energiemanagement en future-proof skills. De manier waarop ze vertelt werkt heel aanstekelijk, wat maakte dat mensen met een lach op hun gezicht de deur uitgingen.


De wijze waarop de workshop over de verschillende generaties was opgezet heeft mij en mijn collega erg aangesproken. Het was interactief, uitdagend en

Nov 07, 2018 by Anonymous
Bedrijfsnaam: Huisman Equipment BV 

De wijze waarop de workshop over de verschillende generaties was opgezet heeft mij en mijn collega erg aangesproken. Het was interactief, uitdagend en we werden geprikkeld om na te denken over de wijze waarop generaties over kunnen komen, handelen en vanuit welk drijfveren ze dingen doen zoals ze doen. Kim staat als een zelfverzekerde spreker voor de groep, wist ons te triggeren en uit te dagen. Ik heb gedurende de hele dag het gevoel gehad dat de informatie die zij deelde gefundeerd was en in de praktijk erg herkenbaar. Het heeft mij stof tot nadenken gegeven en ik grijp regelmatig terug op de informatie uit deze workshop in mijn gesprekken. Zeker als ik merk dat iets plaatsvindt door een eventuele ‘generatiekloof’ dan grijp ik terug op termen als ‘stille generatie, dus vanuit nature geen (…)’etc. etc. Ik denk dat het Kim niets uitmaakt voor welke groep je haar zet. Van youngsters tot hoger management, ik ben ervan overtuigd dat zij op ieder level mensen weet aan te spreken.

Bouwien Brandt, HR Business Partner – Learning & Development


Kim heeft een enthousiaste manier van spreken waardoor je zin krijgt om aan de slag te gaan met elkaar. Ze zorgt dat de hele groep betrokken is en hou

Nov 07, 2018 by Anonymous
Bedrijfsnaam: Vodafone Ziggo 

Kim heeft een enthousiaste manier van spreken waardoor je zin krijgt om aan de slag te gaan met elkaar. Ze zorgt dat de hele groep betrokken is en houdt het lekker interactief. De verschillende sessies die wij georganiseerd hebben hadden verschillende thema’s en ondanks dat we hier niet altijd veel tijd voor hebben gehad zat Kim goed in de inhoud. Ze wist ons door de juiste vragen te stellen te prikkelen waardoor we de inhoud goed helder kregen en dit ook konden overbrengen naar de groep. Fijne samenwerking, veel expertise waar wij in de toekomst vaker gebruik van gaan maken.

Eline van der Schuit, Bestuurslid Young VodafoneZiggo


5.0 5.0 5 5 Kim heeft op enthousiaste en inspirerende wijze twee hele leuke workshops bij ons verzocht over energiemanagement en future-proof skills. De manier waarop ze vertelt werkt heel aan Kim Jansen
Page:
12