Op zoek naar een inspirerende spreker voor jouw (online) bijeenkomst?

Guus Geurts
Bewaar als favoriet

Drs. Ing. Guus Geurts

Tariefindicatie: 950 - 1250 Euro

Guus Geurts is een expert op gebied van internationaal handels- en landbouwbeleid, met oog voor voedselzekerheid en belangen van boeren in Europa en ontwikkelingslanden, energie, klimaat, bescherming natuur, milieu en dierenwelzijn. Auteur boek ‘Wereldvoedsel – Pleidooi voor een rechtvaardige en ecologische voedselvoorziening’.

Guus Geurts

Guus Geurts mag als één van de deskundigen worden aangemerkt op het gebied van globalisering, milieu, landbouw en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Vanuit grondige analyses heeft hij een prikkelende alternatieve visie ontwikkeld voor de huidige (neoliberale) globalisering. De behoefte aan een dergelijke visie is groot, gezien de huidige crises op het gebied van financiën, energie, klimaat, voedsel, water, werkgelegenheid en biodiversiteit.
Het huidige beleid schiet volgens Guus Geurts namelijk schromelijk tekort om het hoofd te bieden aan deze crises. Hij pleit daarom onder andere voor een meer geregionaliseerde productie en consumptie van basisbehoeften als voedsel en energie. (Hierbij kan zowel een deel van een land als de EU worden gezien als een regio). De afgelopen jaren verzorgde hij talloze succesvolle lezingen op genoemde terreinen voor de Derde Kamer, maatschappelijke organisaties en voor het ministerie van LNV. Ook organiseerde hij met stichting Vóór de Verandering diverse keren de Dag van Alternatieven.

Guus Geurts groeide op als boerenzoon op een melkveebedrijf en na zijn twintigste ging hij bedrijfskunde studeren. Na zijn studie heeft hij onder meer gewerkt in het bedrijfsleven bij Nestlé Nederland, als fractiemedewerker in de Tweede Kamer, en als campagne- en beleidsmedewerker voor verschillende milieu- en ontwikkelingsorganisaties. Hij heeft een jarenlange lobbyervaring met Tweede Kamerleden, ministeries en leden van het Europees Parlement. Dat deed hij vooral via de Coalitie voor Eerlijke Handel en Platform Aarde Boer Consument. Zijn afstudeeronderzoek, binnen de universitaire studie Beleidsgerichte Milieukunde, betrof de liberalisering van de handel in landbouwproducten.

Guus Geurts heeft een groot netwerk opgebouwd binnen ontwikkelings-, milieu-, natuur-, boeren-, dierenwelzijns- en consumentenorganisaties. Zijn grote uitdaging en kracht is het slaan van bruggen tussen deze verschillende organisaties en het bedrijfsleven. Naast een bevlogen verteller, bruggenbouwer en netwerker is hij publicist en fotograaf. Tijdens zijn lezingen maakt hij gebruik van beelden en anekdotes die hij opdeed tijdens een verblijf van in totaal vier jaar in diverse ontwikkelingslanden.

Naast publicaties in diverse kranten en tijdschriften verschenen van zijn hand de volgende boeken: ‘Wereldvoedsel – Pleidooi voor een rechtvaardige en ecologische voedselvoorziening’ (2011), ‘Voedsel Hier en Daar, misschien kunnen we leren van elkaar’ (2007) en ‘Regionalisering als alternatief voor neoliberale globalisering – Beleid en praktijk’ (2008, met medewerking van Lou Keune en André Jonkers) Guus Geurts is uitstekend inzetbaar waar het gaat om de volgende onderwerpen: – Globalisering versus Regionalisering en Lokalisering – Internationaal handels-, landbouw- en milieubeleid – Samenwerking tussen – en strategieën voor: MKB, boeren, milieu-, ontwikkelings-, dierenwelzijns- en consumentenorganisaties

Geurts gaat graag het gesprek aan met het publiek en vragen zijn te allen tijde toegestaan tijdens de presentatie. Persoonlijke missie Guus Geurts – Een rechtvaardige en ecologische voedselvoorziening

Bewaar als favoriet

Beoordelingen

Beschikbaarheid en informatie

Drs. Ing. Guus Geurts

Toegewijd advies team

Vrijblijvende offerte of advies binnen 24 uur

Sprekers binnen elk budget

8,9 op basis van +1175 reviews

Logo van De Spreker

Website & onderhoud Kobalt