Op zoek naar een inspirerende spreker voor jouw (online) bijeenkomst?

Ronald Rovers
Bewaar als favoriet

Ir. Ronald Rovers

Tariefindicatie: 1250 - 2000 Euro

Ronald Rovers is een veel gevraagd spreker op internationale conferenties. Hij heeft een uitgebreide kennis van Bouwen en wonen in relatie tot globale milieu en grondstof vraagstukken, opgedaan in vele internationale projecten. Hij legt de verbanden, en schetst de consequenties voor de gebouwde omgeving in Nederland en daarbuiten.

Bewaar als favoriet
Ja, ik wil een vrijblijvende aanvraag doen

Ronald Rovers
Ronald Rovers is een veel gevraagd spreker op internationale conferenties. Hij heeft een uitgebreide kennis van Bouwen en wonen in relatie tot globale milieu en grondstof vraagstukken, opgedaan in vele internationale projecten. Ronald legt de verbanden, en schetst de consequenties voor de gebouwde omgeving in Nederland en daarbuiten.

De wereld staat in brand
Letterlijk! Als je kijkt naar wat er verstookt wordt en de lucht in gaat als rook en smog, via kolencentrales, in houtvuurtjes in Afrika, in auto’s en steden, in ontdooiende moerassen. Maar meer nog figuurlijk: Voedselprijzen schieten omhoog. het aantal weer-gerelateerde rampen stijgt onrustbarend. de Arabische wereld is in rep en roer. culturen en religies polariseren. China en Rusland beheren een steeds groter deel van de grondstoffen en brandstoffen. de millenniumdoelstellingen liggen ver achter, de werkloosheid onder jongeren is immens. de olieproductie houdt het verbruik niet meer bij. En de economie van de geïndustrialiseerde wereld is een puinhoop.

Dat is nog maar een selectie. Niet om u bang te maken, maar om aan te geven dat we echt in het middelpunt staan van grote veranderingen van hoe we in de wereld gedwongen worden ons te reorganiseren. Reorganisatie in omgaan met elkaar, omgaan met religies en culturen, keuzes in gezondheidszorg, met brand- en grondstoffen beheer. Maar ook juridische strijd tussen openheid en controle (zoals privacy, maar denk ook aan het internet) maar ook individualisering versus collectief, en een democratische struggle for life: kan politiek, waarvan de macht van het volk is overgegaan in de macht van de multinationals, overleven? En blijven we de ruilhandel faciliteren met bonussen en derivaten? Of gaan we weer echte behoeften ruilen en delen?

We staan al midden in die veranderingen, ze zijn overal aan de gang, in de wereld, Europa, Nederland en uw buurt. Alleen niet altijd als zodanig herkenbaar; Maar iedereen krijgt er mee te maken: We gaan anders leven en wonen, de rollen veranderen, de prioriteiten veranderen.

En met betrekking tot bouwen, de gebouwde omgeving en steden zullen andere keuzes gemaakt gaan worden. Nieuw bouwen in Nederland is achterhaald. Het gaat erom onze omgeving om te vormen, en te verbeteren, uitbreiden kan en hoeft niet meer. Van een consumptieve organisatie naar ene productieve gebouwde omgeving: iedere vierkante meter is van waarde. Werkgelegenheid ontstaat er genoeg, om die noodzakelijke make over vorm te geven.

En de mensen veranderen mee , we gaan anders handelen en communiceren, lokale economie en organisatie is noodzakelijk en profijtelijk. Om de uitslaande brand terug beheersbaar te maken, en een volhoudbare samenleving te scheppen, zonder plundering van andere volken en streken. Met biobased materialen, een lokale economie, zonne-energie en sociale samenhang als voornaamste ingrediënten.

Gebroken kringlopen
In zijn boek “gebroken kringlopen” schrijft hij over hoe we op de aarde maar een beperkte hoeveelheid grondstoffen hebben. We moeten dus efficiënt omgaan met wat we hebben. Aanpassen aan onze situatie. We moeten gebruik maken van bijvoorbeeld de zon of de wind voor het opwekken van energie. Het is niet onmogelijk om dit te doen, maar hiervoor moeten we wel drastische keuzes maken.

Bewaar als favoriet

Taal: Nederlands

Categorieën: Bouw, Duurzaam bouwen, Duurzaamheid, Ondernemerschap, Sprekers

Tags: Masterclass, Milieu

Schrijf een recensieBeschikbaarheid en informatie Ir. Ronald Rovers

  • 8,9 op basis van +620 reviews
  • Vrijblijvende offerte binnen 1 werkdag
  • Corona annulering = kosteloos verzetten
  • Snel direct contact met deze spreker