Op zoek naar een inspirerende spreker voor jouw (online) bijeenkomst?

Ewald Vervaet
Bewaar als favoriet

Ewald Vervaet

Tariefindicatie: 950 - 1250 Euro

In de lijn van Jean Piaget heeft Ewald Vervaet eigen, vernieuwend onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van het kind tussen 0 en 8 jaar. Daarover heeft Ewald Vervaet naast wetenschappelijke artikelen ook twee publieksboeken geschreven: ‘Groeienderwijs; psychologie van 0 tot 3 jaar’ en ‘Naar school; psychologie van 3 tot 8 jaar’.

Bewaar als favoriet
Ja, ik wil een vrijblijvende aanvraag doen

Ewald Vervaet

Sinds 1991 heeft Ewald Vervaet de algehele psychologische ontwikkeling van kinderen tot 8 jaar bestudeerd door eerst 28 kinderen om de 6 weken te volgen (tot 3 jaar) en daarna 20 kinderen om de 6 maanden (tot 8 jaar). Dat heeft geresulteerd in twee boeken op HBO-niveau, Groeienderwijs en Naar school, en een boek voor jonge ouders, Van schootkind tot schoolkind. Dankzij deze boeken is Vervaet toonaangevend in Nederland op het gebied van de psychologische ontwikkeling van kinderen tussen 0 en 8 jaar.

Vervaet is ook spraakmakend want hij laat zien dat de overgrote meerderheid van de basisschoolleerkrachten terecht bezwaar maakt tegen het onderwijsbeleid dat kinderen schoolstof te vroeg wil aanbieden én vorderingen met Cito- en andere tests wil toetsen. Volgens Vervaet berusten beide eisen op onhoudbare aannames:
– Het kind ontwikkelt zich in ontwikkelingsfasen en op die fasen dient het onderwijs afgestemd te zijn.
– Tests zijn geen betrouwbare en geldige toetsen. Alleen proeven zijn betrouwbare en geldige toetsen.

Tip: beluister het vraaggesprek met hem voor ‘Toegepaste psychologie’ van het LOI op soundcloud.com/user-623950274/ewald-vervaet-tp/s-3NNHG.

Het leesonderwijs: De ontwikkeling van het lezen en hoe daarop in te spelen in het onderwijs

Voor basisschoolleerkrachten en ouders van basisschoolkinderen.

Ewald Vervaet heeft op grond van zijn onderzoek Ontdekkend Leren Lezen (OLL) ontworpen; zie ontdekkendleren.nl/oll. Een toenemend aantal scholen stapt op OLL over. OLL bestaat uit vier delen:
Klank- en vormspel voor de kleuter die immers niet aan lezen toe is en daarom ook niets aan letterkennis heeft. Een letter heeft een vorm en staat voor ene klank. Daarom is het spelen met klanken (rijmen, hakken) en vormen (overtrekken, doolhoven, legpuzzels) de beste voorbereiding voor het leesonderwijs, zodra het kind leesrijp is.
Zo ontdek ik het lezen!, deel 1: de letters worden klankzuiver geleerd – een woord als ‘zeven’ komt er niet in voor.
Zo ontdek ik het lezen!, deel 2 draait om de stomme klinkers en om de meertekenletters zoals ‘oe’, ‘ij’, ‘ui’.
Zo ontdek ik het lezen!, deel 3 draait om de spellingsregels in verband met ‘hand’, ‘boten’/’botten’ en ‘hij vindt’.

Kern: een kind begint pas aan iets nieuws als het er rijp voor is. Tips: ga naar ontdekkendleren.nl/oll en lees het vraaggesprek in het tijdschrift ‘Balans’ op ontdekkendleren.nl/wp-content/uploads/2019/07/2019_06_Balans_22-24.pdf.

Psychologie: Verantwoord omgaan met de ontwikkeling van het kind.

Voor ouders, kinderdagverblijfleid(st)ers, peuterspeelzaalleid(st)ers en basisschoolleerkrachten.

De psychologische ontwikkeling van het kind tot een jaar of twaalf wordt geschetst. Dr. Ewald Vervaet geeft aan hoe ouders, leerkrachten en andere opvoeders daar op een verantwoorde manier mee om kunnen gaan. Dat maakt het kind het gelukkigst en maakt opvoeden zo leuk mogelijk – met kennis over de ontwikkeling zie je namelijk meer over die ontwikkeling dan zonder!

Kern: aansluiten bij wat het kind zelf kan; aanvullen van wat het kind niet zelf kan.

Ontdekkend leren: Zelf ontdekken geeft een kind meer voldoening

Voor basisschoolleerkrachten en ouders van basisschoolkinderen

Iets dat kinderen zelf ontdekken, werkt belonend. Dat komt omdat iets wat eerst buiten bereik van zijn of haar verstand lag, binnen bereik is gekomen. Dat geeft een ontspannend, fijn gevoel. Daarnaast geeft het ook voldoening, omdat een leerling het zelf heeft gedaan. Mensen, ook kinderen, vinden het niet leuk als iemand anders wat voorzegt of voordoet, wanneer hij of zij het ook zelf had kunnen ontdekken. Daarnaast werkt het ook motiverend.

Kern: kinderen ontdekken en doen dingen zelf, wat hun ontwikkeling ten goede komt. Tip: lees het artikel ‘Zelf ontdekken werkt voor kinderen belonend’ (Brabants Dagblad, 1 juli 2019) op www.bd.nl/opinie/zelf-ontdekken-werkt-voor-kinderen-belonend~a002c973/?referrer=https://ontdekkendleren.nl/welkom.

Interesse in een lezing van Ewald Vervaet of heeft u een vraag?

Neem vrijblijvend contact op via het contactformulier of telefonisch via 072 750 74 22.

Bewaar als favoriet

Schrijf een recensieBeschikbaarheid en informatie Ewald Vervaet

  • 8,9 op basis van +620 reviews
  • Vrijblijvende offerte binnen 1 werkdag
  • Corona annulering = kosteloos verzetten
  • Snel direct contact met deze spreker