Workshop De Kracht van Feedback

De kacht van feedback. Feedback is onmisbaar in elke samenwerking. Feedback is de meest essentiële bouwsteen voor een open, veilige en ook transparante communicatiecultuur waarin iedereen zich uitgenodigd voelt om elkaar te coachen en te ondersteunen.
In deze workshop worden de 7 gouden regels van het geven én ontvangen van feedback uitgebreid behandeld. Men dient feedback altijd te richten op het gedrag en niet op de persoon. Feedback dient daarnaast consequent gebaseerd te zijn op concrete waarnemingen en beschrijvingen en niet op persoonlijke meningen of interpretaties. De feedback dient altijd specifiek, helder en concreet van aard te zijn. De feedback moet ook uitgaan van recente en actuele situaties. Positieve feedback is spiegelend en nooit adviserend. Goed onderbouwde feedback verwijst ook direct naar de gever van feedback. Tot slot dient men een onderscheid te maken tussen wat de ander doet en wat jij daarbij voelt.

Doelstellingen, leerpunten en resultaten

  • Deelnemers trainen en bekwamen zich in de 7 gouden regels en technieken voor constructieve feedback.
  • Deelnemers leren onderscheid te maken in zichtbaar gedrag en de persoon.
  • Je wordt als deelnemer getraind in het verkennen van oorzaken en oplossingen voor het gewenste gedrag.
  • Ze leren om doordringende, onderscheidende, intelligente en creatieve vragen te formuleren.
  • Deelnemers worden zich bewust van de 4 niveau’s van luistervaardigheid. (suggestief, selectief, actief en empathisch)

Werkwijze

De workshop heeft een zeer interactief karakter en wordt ondersteund met toepasselijk (gedrags-) oefeningen, sprekende praktijkvoorbeelden, filmfragmenten, muziek, improvisaties en enkele creatieve intermezzo’s en illusies.

Doelgroep

  • HR-Managers, personeelsadviseurs, coaches, trainers, loopbaanbegeleiders, leidinggevenden en teamcollega’s.
  • Iedereen die constructieve feedback beschouwt als één van de hoogste vormen van communicatie.

Praktische uitvoering & organisatie

– Duur workshop: Minimaal 2 tot maximaal 4 uur. (incl. pauze)
– Aantal deelnemers: Minimaal 8, maximaal 30 personen.
– De workshop kan op elke locatie worden verzorgd.
– Alle beeld- en geluidsapparatuur is inbegrepen.
– Alle overige benodigdheden (waaronder script en hand-out) zijn inbegrepen.

We all need people who will give us feedback. That’s how we improve. – Bill Gates

Interesse in de workshop ‘De Kracht van Feedback’?

Neem contact op via het contactformulier. of telefonisch via 072 750 74 22.

Tariefindicatie: 1250 - 2000 Euro

Schrijf nu een recensie


Submit your review
* Required Field

Gerelateerde sprekers