Workshop De Kracht van Feedback
Feedback is onmisbaar in elke samenwerking. Feedback is de meest essentiële bouwsteen voor een open, veilige en transparante communicatiecultuur waarin iedereen zich uitgenodigd voelt om elkaar te coachen en te ondersteunen.
In deze workshop worden de 7 gouden regels van het geven én ontvangen van feedback uitgebreid behandeld. Men dient feedback altijd te richten op het gedrag en niet op de persoon. Feedback dient daarnaast consequent gebaseerd te zijn op concrete waarnemingen en beschrijvingen en niet op persoonlijke meningen of interpretaties. De feedback dient altijd specifiek, helder en concreet van aard te zijn. De feedback moet uitgaan van recente en actuele situaties. Positieve feedback is spiegelend en nooit adviserend. Goed onderbouwde feedback verwijst ook direct naar de gever van feedback. Tot slot dient men een onderscheid te maken tussen wat de ander doet en wat jij daarbij voelt.

Doelstellingen, leerpunten en resultaten
– Deelnemers trainen en bekwamen zich in de 7 gouden regels en technieken voor contructieve feedback.
– Deelnemers leren onderscheid te maken het zichtbare gedrag en de persoon.
– Deelnemers worden getraind in het verkennen van oorzaken en oplossingen voor het gewenste gedrag.
– Deelnemers leren om doordringende, onderscheidende, intelligente en creatieve vragen te formuleren.
– Deelnemers worden zich bewust van de 4 niveau’s van luistervaardigheid. (suggestief, selectief, actief en empathisch)

Werkwijze
De workshop heeft een zeer interactief karakter en wordt ondersteund met toepasselijk (gedrags-) oefeningen, sprekende praktijkvoorbeelden, filmfragmenten, muziek, improvisaties en enkele creatieve intermezzo’s en illusies.

Doelgroep
– HR-managers, personeelsadviseurs, coaches, trainers, loopbaanbegeleiders, leidiggevenden en teamcollega’s.
– Voor iedereen die constructieve feedback beschouwt als één van de hoogste vormen van communicatie

Praktische uitvoering & organisatie
– Duur workshop: Minimaal 2 tot maximaal 4 uur. (incl. pauze)
– Aantal deelnemers: Minimaal 8, maximaal 30 personen.
– De workshop kan op elke locatie worden verzorgd.
– Alle beeld- en geluidsapparatuur is inbegrepen.
– Alle overige benodigdheden (waaronder script en hand-out) zijn inbegrepen.

We all need people who will give us feedback. That’s how we improve. – Bill Gates

deSpreker.nl werkt samen met de beste workshopleiders.

Neem contact op via het contactformulier voor een voorstel voor een workshop De Kracht van Feedback of telefonisch via 072 750 74 22.

Tariefindicatie: 1250 - 2000 Euro

Schrijf nu een recensie


Submit your review
* Required Field

Gerelateerde sprekers

  • Ad Bastiaanse

    Al eeuwenlang is het theater de weerspiegeling van de samenleving. Ad spiegelt zijn publiek graag aan de normen en trends van de actualiteit. Ad probeert de verbindende schakel te zijn in de vele samenwerkingsverbanden die onze samenleving rijk is. Beleving en humor is in zijn werk van onschatbare waarde.