Vrije Denkers

Sprekers/workshopleiders Arthur Kruisman en Patrick Donath vormen samen de Vrije Denkers. Sinds 2008 geven zij inspirerende werksessies over een onderwerp dat samen te vatten is als ‘doen is de beste manier van denken’. Hun gelijknamige video is op sociale media honderdduizenden keren bekeken en heeft hun bekendheid een flinke duw in de rug gegeven.

Workshop ‘Doen is de beste manier van denken’

De lezing ‘doen is de beste manier van denken’ is een vlammend betoog over de noodzaak van actie in een turbulente tijd waarin verandering steeds sneller lijkt te gaan. En daar waar verandering sneller gaat dan ons veranderend vermogen toestaat zijn nieuwe strategieën nodig. Veel organisaties worstelen met hun verschijningsvorm en steeds meer werknemers zijn de reorganisaties zat en willen hun vakmanschap weer met plezier kunnen uitoefenen.

Het doen en het denken worden in de lezing nadrukkelijk weer met elkaar in verbinding gebracht en meer vrijheid van denken en doen is daarin essentieel. In de lezing wordt gewerkt met toegankelijke theorieën, aansprekend videomateriaal en worden diverse korte improvisatie-oefeningen aangeboden om de theorie rond veranderen goed te doorleven en te internaliseren.

Workshop ‘Hoe dan? Doe dan!

De workshop ‘Hoe dan? Doe Dan!’ is een op zichzelf staande workshop, maar kan ook worden gezien als een antwoord op de workshop ‘Doen is de beste manier van denken’. In deze workshop ligt de nadruk nog meer op doen. Ze delen theorie afgewisseld met aansprekende voorbeelden en praktische oefeningen. Ze putten uit ruime ervaring met diverse sectoren, organisaties, processen en vooral het doorbreken van traditionele kaders. Dit roept niet alleen herkenning op, maar is vooral een uitnodiging om te gaan doen. 

Workshop ‘Zoek het zelf lekker uit!’

In een wereld waarin verandering sneller gaat dan het verandervermogen kan bijbenen is het voor veel organisaties bijna niet mogelijk om voldoende wendbaar te blijven. Procesdenken, productiviteit maatregelen en voorspelbaarheid hebben vaak de overhand. Wat helpt is als de aandacht verschuift van denken naar doen.

‘Zoek het zelf lekker uit’ is een logisch vervolg op ‘Doen is de beste manier van denken’. De workshop verleidt het publiek om zelf stappen te ondernemen en een minder afwachtende houding aan te nemen. Meer lef te tonen en de bedoeling van de organisatie te verbinden met hun persoonlijke bedoeling.

In deze workshop delen de Vrije Denkers de stappen die zij zelf hebben genomen aan de hand van aansprekende voorbeelden en praktische oefeningen. Ze putten uit hun ruime ervaring met organisaties, processen en vooral het doorbreken van traditionele kaders. Dit roept niet alleen herkenning op, maar is vooral een uitnodiging om zelf ook anders aan te kijken tegen waarde-creatie, processen en structuren. ‘Zoek het zelf lekker uit’ is een uitnodiging om zelf op zoek te gaan naar wat belangrijk voor je is en actie te ondernemen.

Mogelijke onderwerpen

Normaal/afwijkend – verschillen en diversiteit – dogmavrij opvoeden – diplomavrij leren – functievrij werken – pensioenvrij leven – vertrouwen – duurzaam organiseren – balans hiërarchie en veerkracht – Taylor – gat doen/denken – onderwijs/cito – creativiteitsindex – smart failure – fouten maken moet – experimenteren/improviseren – exponentiële verandering – anti-fragiliteit – serendipiteit – chronos/kairos – focus/wide angle – na stap 1 komt stap 1 – olifantenpaadjes – leading indicatoren – ideeënsex – kleinst uitvoerbare stapje

Workshop of lezing van de Vrije Denkers boeken?

Na afloop van de sessie kunnen mensen zich niet alleen beter verplaatsen in de noodzaak van verandering, maar zijn ze zich ook meer bewust van hun eigen mogelijkheid (en noodzaak) om tot een eerste stap in die verandering te komen.

Neem vrijblijvend contact op via het contactformulier. Je kunt ook telefonisch contact opnemen door te bellen naar 072 750 74 22

Schrijf nu een recensie


Submit your review
* Required Field

De Vrije Denkers SKU UPC Model

De Vrije Denkers zijn de meest gecomplimenteerde sprekers van het Lean Event. Er waren geen tips vanuit het publiek, en dat is best bijzonder want dit

Jun 15, 2017 by Anonymous
Bedrijfsnaam: Lean Consultancy Group 

De Vrije Denkers zijn de meest gecomplimenteerde sprekers van het Lean Event. Er waren geen tips vanuit het publiek, en dat is best bijzonder want dit publiek heeft er vrij weinig moeite mee om kritisch te zijn. Hieronder een opsomming van een aantal reacties:

‘Het was een gave, enorm inspirerende sessie met een een grote overlap met de GB training.’

‘De beelden en het tempo waren perfect om het verhaal goed te ondersteunen, er waren leuken oefeningen zoals 1-2-3 en praten met een onbekende.’

‘Goede openingen met een duidelijk verhaal. Het was leuk verfrissend en zette mij aan het denken.’

‘Een leerzame en inspirerende sessie zonder belerend te zijn. Ook vond ik de kennismakingsvraag super leuk, die luidde; wanneer heb jij voor het laatst iets voor het eerst gedaan.‘


5.0 5.0 1 1 De Vrije Denkers zijn de meest gecomplimenteerde sprekers van het Lean Event. Er waren geen tips vanuit het publiek, en dat is best bijzonder want dit publiek heeft er vrij weinig De Vrije Denkers