Op zoek naar een inspirerende spreker voor jouw (online) bijeenkomst?

Vrije denkers
Bewaar als favoriet

De Vrije Denkers

Sprekers/workshopleiders Arthur Kruisman en Patrick Donath vormen samen de Vrije Denkers. Zij geven inspirerende lezingen en workshops over een onderwerp dat samen te vatten is als ‘doen is de beste manier van denken’. Hun gelijknamige video is op sociale media miljoenen keren bekeken en heeft hun bekendheid een flinke duw in de rug gegeven.

Vlaardingen

"Het contact en de samenwerking met de Spreker.nl is snel en flexibel. Wij wisten al snel welke spreker we wilden boeken, maar een datum vastleggen was (vanuit onze kant) lastig. Wij hebben meerdere keren de datum door moeten schuiven, maar daar hebben ze nooit moeilijk over gedaan. Prettig dat ze zo geduldig en flexibel met onze aanvraag om gegaan zijn. Soms was het handiger om rechtstreeks met de geboekte spreker zelf in contact te zijn en dan werd dat ook geregeld."

Vrije Denkers

Arthur Kruisman en Patrick Donath vormen samen de Vrije Denkers. Zij verzorgen inspirerende en enerverende werksessies met de aansprekende titels ‘Doen is de beste manier van Denken’ (hun gelijknamige video is op sociale media miljoenen keren bekeken), ‘Hoe dan? Doe dan’ en ‘Zoek het zelf lekker uit’.

Over de vier interactieve lezingen

Voor veel organisaties is het bijna niet mogelijk om voldoende wendbaar te blijven. Proces-denken, productiviteitsmaatregelen en voorspelbaarheid hebben vaak de overhand. Experimenteren en improviseren blijft een lastig fenomeen. Wat helpt is als de aandacht verschuift van denken naar doen. Van theoretiseren naar praktiseren. De Vrije Denkers hebben diverse interactieve lezingen  om groepen mensen op een energieke, interactieve, positieve en uitdagende manier mee te nemen in deze verandering.

1) Interactieve lezing ‘Doen is de beste manier van denken’
Duur: 45, 60, 90 of 120 minuten
Een vlammend betoog over de noodzaak van actie in een turbulente tijd. Het doen en het denken worden nadrukkelijk weer met elkaar in verbinding gebracht. In deze interactieve sessie wordt gewerkt met toegankelijke theorieën, aansprekend videomateriaal en worden diverse korte improvisatie-oefeningen aangeboden om de theorie rond veranderen ook echt in de praktijk te kunnen brengen.

‘Doen is de beste manier van denken’ gaat over het verkleinen van het ‘gat’ tussen denken en doen. Deze sessie is goed in zetten als:
– er te veel en te vaak alleen maar in plannen wordt gedacht;
– er meer creativiteit nodig is;
– er te weinig besef is van de noodzaak tot verandering;
– de samenwerking moet verbeteren;
– er meer initiatief en eigenaarschap nodig is;
– het verandervermogen van de organisatie moet verbeteren.

2) Interactieve lezing ‘Hoe dan? Doe dan!
Duur: 45, 60, 90 of 120 minuten
Dit is een op zichzelf staande lezing, maar kan ook worden gezien als een antwoord op de sessie ‘Doen is de beste manier van denken’. De nadruk ligt hier nóg meer op doen. De workshop biedt gereedschappen om inspiratie levendig te houden en de waan van de dag te beteugelen. Het publiek leert intenties om te zetten in blijvende gedragsverandering en hoe een eventuele terugval naar ‘oud’ gedrag is op te vangen. Ze delen theorie afgewisseld met aansprekende voorbeelden en praktische oefeningen. Ze putten uit ruime ervaring met diverse sectoren, organisaties, processen en vooral het doorbreken van traditionele kaders.

3) Interactieve lezing ‘Zoek het zelf lekker uit!’
Duur: 60, 90 of 120 minuten
De Vrije Denkers delen in deze workshop zeer persoonlijke ervaringen en welke gevolgen dat heeft gehad voor keuzes in ons werkzame leven. De workshop gaat over hoe zij binnen organisaties de aandacht hebben kunnen verleggen naar echte waardecreatie voor de klant, hoe wij zijn omgegaan met organisatievormen, managers en gangbare werkprocessen en hoe wij meer vrijheden hebben weten te verwerven met behoud van onze verantwoordelijkheden. De workshop zet aan tot meer eigenaarschap, initiatief en verantwoordelijkheid.

4) Interactieve lezing ‘Alles van waarde is weerloos’
Duur: 45 of 60 minuten
Het begrip ‘waarde’ wordt in deze inspiratiesessie vanuit verschillende perspectieven wordt bekeken. De Vrije Denkers zetten daar yoghurt en vla voor in, maar laten ook zien hoe zelfs schending van mensenrechten en ontnemen van vrijheden van grote waarde kunnen zijn. Ze brengen inspirerende voorbeelden, worden korte oefeningen gedaan en krijgt het begrip ‘waarde’ nieuwe betekenis in een steeds sneller veranderende wereld. Deze sessie is goed in te zetten als waarde vooral vanuit een te eenzijdig economisch perspectief wordt gezien of als er nagedacht moet worden gedacht over hoe je persoonlijk van waarde kan zijn en verwachtingen naar verrassing wilt verschuiven.

5) Interactieve lezing ‘Nu is beter dan binnenkort’
Duur: 60 minuten
‘Nu is beter dan binnenkort’ is gericht op de noodzaak van het nu in actie komen. Het uitstelgedrag van mensen komt voort uit overschatting van het denkvermogen en een onderschatting van het doenvermogen. We werken graag en aan (toekomst)plannen, verwachtingen en voorspellingen in plaats van aan het effectief omgaan met verassingen. ‘NU’ is geen betoog om mensen op te jagen, nog meer werk te geven of het denkvermogen te kort te doen, maar vooral een aanzet om de handelingsverlegenheid te helpen verkleinen

Het resultaat

Na afloop van de sessie kunnen mensen zich niet alleen beter verplaatsen in de noodzaak van verandering, maar zijn ze zich ook meer bewust van hun eigen mogelijkheid (en noodzaak) om tot een eerste stap in die verandering te komen.

Mogelijke onderwerpen

Normaal/afwijkend – verschillen en diversiteit – dogmavrij opvoeden – diplomavrij leren – functievrij werken – pensioenvrij leven – vertrouwen – duurzaam organiseren – balans hiërarchie en veerkracht – Taylor – gat doen/denken – onderwijs/cito – creativiteitsindex – smart failure – fouten maken moet – experimenteren/improviseren – exponentiële verandering – anti-fragiliteit – serendipiteit – chronos/kairos – focus/wide angle – na stap 1 komt stap 1 – olifantenpaadjes – leading indicatoren – ideeënsex – kleinst uitvoerbare stapje

Lezing van de Vrije Denkers boeken?

‘Inspirerend’, ‘energie’, ‘anders dan anders’, ‘het heeft mijn leven weer richting gegeven’, ‘ik weet nu zeker dat ik een stap neem’, ‘ik had geen zin in verandering, maar nu wel’, zijn enkele van de vele uitspraken die deelnemers doen na een workshop van de Vrije Denkers te hebben bijgewoond. Wil je dit ook voor jouw medewerkers, bezoekers of relaties?

Neem dan vrijblijvend contact op via het contactformulier. Je kunt ook telefonisch contact opnemen door te bellen naar 072 750 74 22. Wij helpen je graag verder.

Bewaar als favoriet

Meer videos

Beoordelingen

Lean Consultancy Group

"De Vrije Denkers zijn de meest gecomplimenteerde sprekers van het Lean Event. Er waren geen tips vanuit het publiek, en dat is best bijzonder want dit publiek heeft er vrij weinig moeite mee om kritisch te zijn. Hieronder een opsomming van een aantal reacties:‘Het was een gave, enorm inspirerende sessie met een een grote overlap met de GB training.’‘De beelden en het tempo waren perfect om het verhaal goed te ondersteunen, er waren leuken oefeningen zoals 1-2-3 en praten met een onbekende.’‘Goede openingen met een duidelijk verhaal. Het was leuk verfrissend en zette mij aan het denken.’‘Een leerzame en inspirerende sessie zonder belerend te zijn. Ook vond ik de kennismakingsvraag super leuk, die luidde; wanneer heb jij voor het laatst iets voor het eerst gedaan.‘"

Beschikbaarheid en informatie

De Vrije Denkers

Sprekers ook online inzetbaar

Vrijblijvende offerte of advies binnen 24 uur

Groot (inter)nationaal netwerk

8,9 op basis van +1120 reviews

Logo van De Spreker

Website & onderhoud Kobalt