Peter Schuttevaar: expert afdelings- en organisatieoverstijgende samenwerking
Peter is een tegengif. Een tegengif tegen vooringenomenheid. Een tegengif tegen zelfgenoegzaamheid. Een tegengif tegen de door onszelf opgeworpen muren en hindernissen. Zijn verhaal is totaal oorspronkelijk. Zijn levensweg is buiten elk gebaand pad door hemzelf in de rotsen uitgehakt. Hij is er het levende bewijs van dat je je in de storm van je eigen vrijheidsdrang en de tegenwind van je eigen onkreukbaarheid staande kunt houden. En daardoor juist maatschappelijk relevante dingen doet. Een multitalent dat altijd een ongepolijste diamant bleef en zich niet door één professie liet invangen. Wie aan routine wil ontsnappen zal in zijn verhaal eindeloze inspiratie vinden.

Peter Schuttevaar studeerde zowel elektronica als muziek, natuurkunde en bedrijfskunde. Hij werkte zowel in de ICT, als in de juridisch financiële dienstverlening, in het onderwijs, in het bedrijfsleven en bij en voor de overheid. Hij heeft rollen vervult als adviseur, ondernemer, docent, trainer, pianist, (interim) manager en kwartiermaker. Hij laat zich door geen enkele conventie beperken in zijn carrièrestappen. En hij doet alles wat hij doet met de intensiteit en concentratie van een roofdier dat op jacht is. Van alles maakt hij een succes, zonder zich tot één vak of expertisegebied te beperken. Hoe kun je van zo’n eigenwijze flapdrol een coherent verhaal verwachten?

Dat komt doordat Peter als begenadigd spreker op een heel herkenbare manier getuigenis aflegt van zijn ongebreideld leven. Hij redeneert steeds vanuit zijn grote professionele project, namelijk het begeleiden van samenwerking tussen mensen en groepen mensen. Hij analyseert ragfijn hoe uw project zal verlopen als u niet bepaalde maatregelen neemt. Hij voorspelt zonder omhaal hoe de samenwerking in uw bedrijfskolom of keten zal eindigen als u niet ingrijpt. Zijn trefzekerheid op dit vlak is verbazingwekkend. In welke sector u ook bezig bent.

Maar als u denkt dat hij zich vervolgens in de ivoren toren van zijn professionele competenties terugtrekt dan heeft u het mis. Peter is ruimhartig. Hij heeft bergen werk verzet om er voor te zorgen dat anderen eenzelfde professionele oordeelsvorming op het vlak van menselijke samenwerking kunnen bereiken. De kern van zijn expertise is opgeschreven in zijn boek De Aggregatiemens. De inhoud van dat diepgravende boek loopt als een rode draad door zijn voordrachten en kan door iedereen aangeleerd worden.

Dwars, Fris of Effectief
Toespraken van Peter zijn er in drie smaken: dwars, fris of effectief. Dwars voor als u de boel eens flink wil opschudden. Fris voor als u behoefte heeft aan nieuwe impulsen of verrassende invalshoeken. Of gewoon effectief als u meer vanuit de inhoud een professioneel verhaal wilt horen over hoe u uw organisatie kunt bijsturen. Op verzoek kan Peter ook pianospelen bij een voordracht. Hij kan er dan een humorvol en cabaretesk gebeuren van maken. Thema’s waar Peter bijzonder pregnant bij uit de verf komt zijn organisatieoverstijgende samenwerking en economische ongelijkheid, maar ook over ontwikkelingen op het vlak van IT, onderwijs en lokale overheid kan hij zijn volle dosis tegengif ten beste geven.

Persoonlijke missie – Peter professionaliseert samenwerken!

Tariefindicatie: 1250 - 2000 Euro

Schrijf nu een recensie


Submit your review
* Required Field

Peter Schuttevaar SKU UPC Model

In een Management Team overleg van een gemeente is de agenda meestal goed gevuld. Zeker de laatste tijd als het gaat over bezuinigingen, nieuwe taken

Aug 30, 2012 by Anonymous
Bedrijfsnaam: Gemeente Oldenzaal 

In een Management Team overleg van een gemeente is de agenda meestal goed gevuld. Zeker de laatste tijd als het gaat over bezuinigingen, nieuwe taken en regionale samenwerking. Reflectie op ons gedrag m.b.t. deze ontwikkelingen wordt meestal gezocht in de bekende heidagen. Zo heeft Peter Schuttevaar voor ons een dagdeel ingevuld met zijn methode. Het geeft ons een kijk op het samenspel tussen denken en doen; niet achter elkaar, maar naast elkaar. Vanuit praktijkvoorbeelden hebben we beschouwd hoe we op een andere wijze naar oplossingen kunnen gaan kijken. Daarbij werden de vier principes (van de aggregatiemens) in theorie uitgelegd en meteen vertaald naar herkenbare situaties. Een verfrissende manier van kijken en leren spelen met de vier schuiven (die bij die principes van de aggregatiemens horen).

Hennie van Rinsum, gemeentesecretaris te Oldenzaal


5.0 5.0 4 4 Peter heeft namens GroenLinks/Progressief Ede een thema avond Economische Ongelijkheid georganiseerd. Het is te merken dat het onderwerp hem na aan het hart ligt.Voor de thema Peter Schuttevaar
Page:
12

Gerelateerde sprekers

  • Bart Flos

    Auteur van goed verkochte management boeken zoals het Anti-klaagboek, het Anti-sleurboek en Het perfecte project. Recent verscheen ‘De kenniskermis’ waar hij laat zien hoe je de kennisparadox omzeilt en weer plezier beleeft aan je eigen informatieoverload. Flos is een levendig en geestdriftig spreker en inspirator; hij zet je al lachend aan het denken.