Mobiliseren van onbenut vermogen
Een ontdekkingsreis naar verborgen potentieel in uw organisatie en hoe wij dat met elkaar kunnen activeren. De productiviteit verbetert en tegelijk vergroot deze workshop de betrokkenheid van medewerkers. Eruit halen wat erin zit!

Wat is verborgen potentieel?
Veel organisaties en bedrijven ‘weten’ dat er in potentie meer in de organisatie aanwezig is dan dat eruit komt. Dit in de vorm van onbenutte mogelijkheden, energie en kracht van medewerkers. Vermogens die mogelijk verloren zijn gegaan als gevolg van lastige mechanismen en patronen die er in de loop der tijd onbewust zijn ingesleten. Met een ongewenste invloed op het willen, kunnen en durven van mensen en de mate van hun inzetbereidheid. Het is bewezen dat als mensen geen of te weinig invloed voelen of kunnen nemen op hun werkomstandigheden en/of ongewenst gedrag van collega’s, zij zichzelf gaan beschermen met Mentaal Verzuim: Afhaak- en vermijdingsgedrag op het werk dat leidt tot het ongewild en onbewust verzaken van taken, verantwoordelijkheden en afspraken en vele andere verstoringen. In relaties, communicatie, samenwerking en betrouwbaarheid van het organisatie functioneren. En dat kost naast teveel tijd en geld teveel inspanning en energie. Intern wordt op hoger niveau deze realiteit vaak niet herkend terwijl men op uitvoerend niveau daar dagelijks tegenaan loopt. Dat verschil is een belangrijke oorzaak voor het afhaken van klanten, ongewenst verloop en het verzwakken van de slagkracht en leverbetrouwbaarheid van de organisatie.

De relatie met toenemende werkdruk en werkstress
Sinds in 1990 Hans Visser Mentaal Verzuim als belangrijkste bron van verborgen potentieel heeft ontdekt, benoemd en onderzocht, heeft hij ook aangetoond dat daarin tevens de hoofdoorzaak ligt van toenemende werkdruk en werkstress en daarmee mentale overbelasting van mensen.

Er is een wereld te winnen
Met het herkennen, erkennen en activeren van deze intern vaak verborgen realiteit komt er zoveel meer nieuwe energie, potentie en productief vermogen vrij. Daarmee wordt het vertrouwen en de binding met de organisatie versterkt. Niet herkende zachte factoren die verantwoordelijk zijn voor harde resultaten worden bewust, zichtbaar en bespreekbaar gemaakt. Onderhuids spelende negatieve emoties worden omgezet naar positief versterkende emoties. Relaties en verhoudingen worden mentaal schoner en sterker en mensen voelen onderling weer het goede gevoel wat meer zekerheden brengt. Met deze ontdekkingsreis wordt tussen de 10% en soms zelfs 40% Onbenut Vermogen gevonden wat de organisatie en de mensen in zeer korte tijd veel verder kan brengen. Dat levert de organisatie dan per 10% vrijkomend vermogen een verbeterde opbrengst per medewerker op tussen de € 9.000,– en €18.000,– per jaar.

Wat brengt deze workshop nog meer?
Het brengt een omslag in denken en doen met gouden inzichten in de beweegredenen van mensen. Een doorbraak waarmee mensen elkaar veel beter kunnen en vooral ook willen versterken. Maar bovenal een grote verlichting van de werkdruk en werkstress én verlichting van de werkbelasting van managers en leidinggevenden e.v.a. gunstige effecten. Hoe vreemd of zelfs ongeloofwaardig dit mogelijk nu kan klinken, deze workshop brengt opluchting en ontspanning. Een bevrijdend gevoel waarvan wij steevast horen van deelnemers: “Hadden we dit maar veel eerder gedaan!” Dat zijn de positieve, versterkende en verbindende emotionele resultaten die direct concreet kostenverlagend en opbrengst verbeterend door gaan werken.

Doelgroep
Voor bestuurders, managers, leidinggevenden, afdelingen, samenwerkende groepen, mensen die meer grip willen krijgen op – voor hen – ongrijpbare factoren die de organisatiegezondheid en dat van mensen intern beïnvloedt.

Duur
Een dag of middag en avond. Mede afhankelijk van de voorinformatie.

Werkwijze
Voorafgaand aan de workshop is ca. een dag nodig voor een goede intake ten aanzien van kennismaken, wensen en wat leeft/speelt binnen de organisatie. Aan de hand hiervan wordt ook de samenstelling van de groep bepaald.

Investering
Tariefindicatie: voor 1 dag intake, voorbereiding en 1 dag uitvoering bij een groepsgrootte van ca. 15 mensen in de regio midden Nederland, €4.800,- exclusief btw, locatie en voorzieningen. Of iedere andere vorm en duur.

Opbrengst
De korte termijn opbrengst van deze investering is dat binnen twee maanden minimaal het drievoudige van deze investering wordt terugverdiend. In termen van minder kosten of een gezondere meeropbrengst per medewerker.

Nazorg
Al naar gelang de behoefte en wensen kan in goede nazorg worden voorzien waarvoor de condities nader overeengekomen worden.

Door wie?
Hans Visser, oprichter van a United Sense of Urgency, motivatispecialist en de eerste organisatievitalisator in Nederland met 30 jaar ervaring in dit door hem ontwikkelde specialistische kennisgebied. Hans staat bekend om zijn snelste en meest effectieve aanpak. Bekijk hier het persoonlijke profiel van Hans Visser.

Interesse in de workshop ‘Mobiliseren van onbenut vermogen’ of heeft u een vraag?
Neem vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier of telefonisch via 072 750 74 22.

Tariefindicatie: Boven 4000 Euro

Schrijf nu een recensie


Submit your review
* Required Field

Gerelateerde sprekers

  • Hans Visser

    Vitaliseren is het vrijmaken van onbenutte of vastgelopen vermogens. Mensen kunnen, durven en willen veel meer als de omstandigheden dat voldoende mobiliseren, faciliteren en stimuleren. Hans Visser spreekt over de invloed en impact van zachte factoren op harde resultaten. In het organisatiesysteem, organisatiecultuur, het organisatieklimaat en het organisatiegedrag.