De ontdekkingsreis naar het vrijmaken van onbenut vermogen in de organisatie, maakt een einde aan veel gedoe.

Wat is het Onbenut Vermogen?
Dat is het verschil tussen wat organisaties en mensen in huis hebben en wat zij (bereid zijn aan elkaar en voor de zaak te) geven. Het is
niet ingezet menselijk en organisatorisch vermogen dat verloren gaat/is gegaan in omstandigheden die in de dagelijkse gang van zaken onbespreekbaar
zijn geworden.

Het ontdekken daarvan en dat bespreekbaar kunnen krijgen is de essentie van deze ontdekkingsreis. Hiermee kan de organisatie een vermogen winnen in inzet, productiviteit en resultaten. Deze gunstige resultaten en effecten zorgen voor een haalbare opbrengstverbetering tussen de €9.000,- tot 18.000,- euro per medewerker per jaar.

Wat voor workshop is het?
Niet een workshop zoals we van veel workshops kennen. Want dan weten we vaak al waar we wat aan te doen hebben. Dit is meer een discovery bedoeld voor met elkaar werkende mensen die voelen (eigenlijk in stilte ‘weten’) dat er vermogens en daarmee vermogen verloren gaat in de dagelijkse gang van zaken. Maar niet goed kunnen benoemen waar dat aan ligt.

Wat doet deze workshop?
In deze zogenoemde discovershop maken wij bewust, zichtbaar en bespreekbaar wat, in de onderstroom van de organisatie, bepalend is voor de mate waarin mensen zich aan de zaak kunnen, durven en willen geven.

Het bespreekt samenwerken op één laag dieper dan gebruikelijk. Dat maakt het mogelijk om op het werk te gevoelige of te spannende zaken te benoemen die onuitgesproken van grote invloed zijn op wat mensen van elkaar zijn gaan vinden. Wat we van de zaak, het management, collega’s of de baas zijn gaan vinden. En vooral waarom. En welke impact dat heeft (gehad). En vooral ook wat we daarmee zijn gaan nalaten en elkaar zijn gaan onthouden.

Met die kennis gaat er een wereld achter onbenut vermogen open die tot dat moment onbereikbaar scheen.

Wat brengt deze workshop?
Het brengt gouden inzichten in de beweegredenen van mensen. Een doorbraak en een omslag in denken en doen waarin mensen elkaar veel beter kunnen en vooral ook willen versterken. Hoe vreemd of zelfs ongeloofwaardig dit mogelijk nu kan klinken, het brengt opluchting en ontspanning.

Een bevrijdend gevoel waarvan wij steevast horen als mensen hier met elkaar doorheen zijn gegaan: “Hadden we dit maar veel eerder gedaan!” Dat zijn de positieve, versterkende en verbindende emotionele resultaten die direct concreet kostenverlagend en opbrengst verbeterend door gaan werken.

Wie geeft deze workshop?
Deze workshop wordt gegeven door Hans Visser. Hans Visser is oprichter van a United Sense of Urgency, Motivatiespecialist en 1e Organisatievitalisator in Nederland met 30 jaar ervaring in dit door hem ontwikkelde spannende werkgebied.

Bekijk hier zijn persoonlijke profiel: Hans Visser.

Interesse in de workshop Onbenut Vermogen vrijmaken of heeft u een vraag?
Neem vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier of telefonisch via 072 750 74 22

Tariefindicatie: 3000 - 4000 Euro / Boven 4000 Euro

Schrijf nu een recensie


Submit your review
* Required Field

Gerelateerde sprekers

  • Workshop Mentaal Verzuim Reduceren

    Deze zogenoemde discovery maakt de onderstroom van de organisatie bewust, zichtbaar, bespreekbaar en behandelbaar. De onderstroom waarin mensen de mate van hun inzet en betrokkenheid bepalen. Driekwart van het Mentaal Verzuim in de organisatie kan omgezet worden in meer inzet, betrokkenheid en productiviteit.

     

  • Hans Visser

    Vitaliseren is het vrijmaken van onbenutte of vastgelopen vermogens. Mensen kunnen, durven en willen veel meer als de omstandigheden dat voldoende mobiliseren, faciliteren en stimuleren. Hans Visser spreekt over de invloed en impact van zachte factoren op harde resultaten. In het organisatiesysteem, organisatiecultuur, het organisatieklimaat en het organisatiegedrag.