Thomas Verhiel
In de lezingen en workshops van Thomas Verhiel staat de toekomst van organisaties en professionals centraal. Onderwerpen als flexibilisering, generatieleren, talentmanagement, robotisering, (werk)ondernemerschap, zelfsturing komen uitgebreid aan bod. Vandaag de dag krijgen organisaties in toenemende mate te maken met trends als individualisering en globalisering, automatisering, vergrijzing en ontgroening. Organisaties moeten inspelen op deze trends; maar wat komt er op hen af? Wat zijn succesvoorbeelden? En waar kun je beginnen?

De lezingen van Thomas roepen vragen op, initiëren discussie, geven concrete antwoorden en creëren een bewustzijn voor “the need for flexibility and change”, welke onontkoombaar is voor de succesvolle organisatie van morgen. Ze zijn interessant en aan te raden voor zowel de jongere als oudere werknemers; voor studenten, (HR) professionals, managers en leiders. De sessies zijn zowel voor 10 als 1000 personen geschikt. Afhankelijk van de groepsgrootte, de doelgroep en het doel van de bijeenkomst wordt een werkvorm op maat ontwikkeld en aangeboden.

Drs. Thomas Verhiel is een ondernemer, expert en onderzoeker die gespecialiseerd is op het gebied van toekomst van werk, talentmanagement, generatieleren en flexibilisering van organisaties. Eerst heeft Thomas European Business Management gestudeerd om vervolgens zich te storten op Organisatiewetenschappen. Thomas heeft vervolgens zes jaar als managing consultant gewerkt bij Twynstra Gudde en leiding gegeven aan de adviesgroep Talentive. In die tijd schreef hij “JongLeren met Talent: de match tussen Organisatie X en Generatie Y”. Dit boek eindigde als tweede in de strijd om de titel Managementboek van het jaar 2010. Vanuit zijn boek, zijn ervaringen en adviespraktijk heeft Thomas de afgelopen jaren meer dan 150 lezingen, workshops, trainingen en dagvoorzitterschappen verzorgd voor groepen van 10 tot 1000 mensen.

In 2010 was Thomas mede-oprichter van Frisse Blikken. Het is een onderneming die startende professionals een springplank naar zelfstandig ondernemerschap biedt, met een steuntje in de rug. Na dit avontuur heeft Thomas in 2013 Degeneralist.nl opgericht. Dit advies- en trainingsbureau focust zich voornamelijk op de vormgeving van de nieuwe zorgtaken in het zorgveld.

Thomas Verhiel boeken als spreker, dagvoorzitter of voor een masterclass?
Neem vrijblijvend contact op via het contactformulier.

Tariefindicatie: 1250 - 2000 Euro

Schrijf nu een recensie


Submit your review
* Required Field

Thomas Verhiel SKU UPC Model

Het optreden van Thomas hebben wij als zeer positief ervaren. Ook van onze deelnemers hebben we inhoudelijk positieve feedback ontvangen. Thomas heeft

Mar 15, 2016 by Anonymous
Bedrijfsnaam: Kamphorst Personeelsdiensten 

Het optreden van Thomas hebben wij als zeer positief ervaren. Ook van onze deelnemers hebben we inhoudelijk positieve feedback ontvangen. Thomas heeft ongeveer 1,5 uur gesproken tijdens ons seminar over trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt . Binnen deze tijd wist hij op professionele en pakkende wijze zijn expertise en visie over te brengen op het publiek en discussie op gang te brengen. Thomas heeft onze deelnemers letterlijk in beweging gebracht en uitgedaagd om een actieve houding aan te nemen door in zijn lezing een 'mini debat' te verwerken. Behalve de goede balans tussen het overbrengen van informatie en interactie met de zaal heeft hij de bezoekers ook een aanzet gegeven om met elkaar in contact te komen.


5.0 5.0 4 4 Vandaag heeft Thomas ons geïnspireerd op het thema ‘de toekomst van werk’. Vlot en boeiend verhaal dat hij met enthousiasme bracht. Dan hoef je niet je best te doen om te luis Thomas Verhiel
Page:
12