Emotiemanagement

Coen Jutte

We moeten anticiperen op een steeds sneller veranderende wereld. Ons brein is echter behoudzuchtig en houdt ons in de comfortzone. In zijn motivational speech de Nootenkraker legt Coen Jutte uit hoe ons brein werkt én laat u werkelijke verandering beleven. Doe een survival van drie dagen Ardennen in een half uur …

Lees verder

Dr. Miriam van Reijen

Van Reijen heeft filosofie gedoceerd aan beroepsopleidingen en is daardoor goed in staat het zelf filosoferen toe te passen op de (beroeps)praktijk. Zij gaat er vanuit dat negatieve emoties effectief en strategisch handelen belemmeren. Inspiratiebronnen zijn daarbij Spinoza en de stoïcijnse levenskunstenaars als Epictetus en Seneca.

Lees verder

Dr. Susanne Piët

Susanne Piet is psycholoog, met als specialisaties communicatie en emoties. Voor als je wilt weten waar we staan en waar het heen gaat. Wie gaan we worden? Welke fenomenen worden relevant? Workshops, expertmeetings, voorzitterschap en presentaties.

Lees verder