Emotiemanagement

Dr. Miriam van Reijen

Van Reijen heeft filosofie gedoceerd aan beroepsopleidingen en is daardoor goed in staat het zelf filosoferen toe te passen op de (beroeps)praktijk. Zij gaat er vanuit dat negatieve emoties effectief en strategisch handelen belemmeren. Inspiratiebronnen zijn daarbij Spinoza en de stoïcijnse levenskunstenaars als Epictetus en Seneca.

Lees verder

Dr. Susanne Piët

Susanne Piet is psycholoog, met als specialisaties communicatie en emoties. Voor als je wilt weten waar we staan en waar het heen gaat. Wie gaan we worden? Welke fenomenen worden relevant? Workshops, expertmeetings, voorzitterschap en presentaties.

Lees verder