Martijn Wijngaards – Hybride, inclusieve verbindingen van onderwijs, wetenschap, bedrijven en instellingen
Onderwijs, wetenschap, bibliotheken, de private en publieke sector spreken niet altijd dezelfde taal. Dat is jammer, want de bereidheid om over en weer samen schitterende ideeën vorm te geven is gewoonlijk groot. Hoe kun je die samenwerking optimaliseren? Hoe voorkom je dan dat veel van die initiatieven al in schoonheid sterven voordat ze tot wasdom zijn gekomen? Dat is zijn enkele van de vele vragen die Martijn Wijngaards bezighouden.

Martijn werkt graag van binnen naar buiten, maar op een vrolijke, veelzijdige, hybride manier. Zijn we ons bewust van onze eigen kracht? Hoe treden we hiermee naar buiten? Welke mogelijkheden bieden we een instelling of bedrijf?

Teambuilding benadert Martijn bijvoorbeeld vanuit diversiteit. De hierbij horende vraagstukken zijn goed te verklaren vanuit de historie. Samen met u bestudeert hij graag welke vaak onbewuste ideeën, denkbeelden en mentaliteiten een belemmering vormen voor uw organisatie. Dat kan in de vorm van een energieke lezing of in adviserende, coachende of ondersteunende zin. Martijn laat zien wat nieuwe inzichten ten aanzien van onze culturele geschiedenis kunnen betekenen voor een goede werksfeer, uw strategische beleid en de waardeproposities van uw organisatie.

Wat vertellen oude verhalen en liederen ons over hoe wij tegen onze werkelijkheid aankijken? Wat hebben bijvoorbeeld onze kijk op oude en jonge vrouwen voor invloed op onze beleidskeuzes? En waar komt het glazen plafond vandaan? Hoe maak je de waarden van je instelling of onderneming zichtbaar? Welk gedachtegoed geven wij onbewust door aan onze kinderen?

Martijn Niek Arnold Wijngaards MA/MEd (Nijmegen, 1976) is een energieke, belezen en muzikale spreker, een onbegrensd creatieve denker en strategisch adviseur met veelzijdige werkervaring in onderwijs, wetenschap en maatschappelijke en culturele instellingen. Op zijn edublog opent hij geregeld verrassende vensters naar heden en verleden, enkel om te constateren én met het oog om uw organisatie te verrijken. Als spreker heeft hij voor allerlei bedrijven, instellingen en organisaties gestaan.

Martijn is inzetbaar als: keynote speaker, trainer, moderator en dagvoorzitter.

Talen: Nederlands, Engels en Duits

Persoonlijke missie Martijn Wijngaards
 verbinden van en binnen publieke en private sector, inspireren, teambuilding, inhoudelijk en strategisch advies, het stellen van de – hoopt hij – juiste vragen

Martijn Wijngaards inhuren of boeken voor een lezing?
Neem vrijblijvend contact op met het contactformulier aan de rechterzijde van de pagina. Je kunt ook telefonisch contact opnemen door te bellen naar 072 750 74 22.

Tariefindicatie: 750 - 1250 Euro

Schrijf nu een recensie


Submit your review
* Required Field