Karin Manuel

Dr. mr. Karin Manuel is een inspirerend en deskundig spreker en trainer op het brede terrein van Organisatie, Management/Leiderschap en HRM. Karin verzorgt masterclasses, lezingen en workshops op het gebied van strategisch HRM, talentgericht werken, duurzame inzetbaarheid, flexibele arbeidsverhoudingen, organisatiecultuur, (authentiek) leiderschap en professionalisering & ontwikkeling van organisaties.

Boeken Karin Manuel

Karin heeft in 2019 het boek ‘Talent Centraal’ uitgebracht en heeft hiervoor nauw samengewerkt met multitalent Ali B. Hij is tv-persoonlijkheid, rapper,  theatermaker, platenbaas (TRIFECTA) en hij beheert zijn eigen managementbedrijf SPEC. Ook als coach in het tv-programma ‘The Voice of Holland’ richt hij zich op het scouten en ontwikkelen van talenten bij anderen.

In het boek wordt duidelijk hoe:

  • talenten zich ontplooien,
  • talenten van mensen zijn te scouten,
  • talenten zich kunnen ontwikkelen via talent-coaching
  • en hoe organisaties talentgericht werken kunnen omarmen en inbedden.

In 2017 heeft Karin het boek ‘Futuring Organisations’ uitgebracht. Hierin schetst zij een HRM-perspectief op aantrekkelijk werkgeverschap voor Millenials. Zij gaat in op de wensen en behoeften van Millenials in werk en schetst ook hun afknappers op de werkvloer. Van daaruit presenteert zij een nieuwe organisatievorm, de co-creatie, die uitgaat van een agile arbeidscapaciteit en een moderne manier van werken omarmt. Uiteraard beschrijft zij wat dit betekent voor de rol van HR in organisaties en welke accenten daarin van belang zijn, wil de organisatie een imago als aantrekkelijk werkgever opbouwen en handhaven.

Ook ‘Dansend naar de toekomst’ (2014) is van haar hand met perspectief voor werkgevend en zelfstandig professioneel Nederland. Dit boek belicht het succes en de speelruimte van de zelfstandige professional tegen de achtergrond van ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, de wet- en regelgeving en de opkomst van sociale netwerken. Ook komen veelbelovende samenwerkingsvormen voor zelfstandige professionals aan bod alsmede de mogelijkheden tot flexibele arbeidsvormen met professionals nadrukkelijker te organiseren en te betrekken in de planning van de arbeidscapaciteit. Niet alleen de rollen van de manager en van de HRM’er veranderen daardoor. Ook voor de vakbonden is een nieuwe rol weggelegd. En het blijkt een ‘must’ te investeren op innovatiekracht, wil de Nederlandse zelfstandige professional ook internationaal (meer) positie krijgen.

Achtergrond Karin Manuel

Karin is lector bij het NCOI en runt een consultancybureau, MMCT, op het gebied van organisatieontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van personeel. Na de afronding van haar studie Rechtsgeleerdheid in 1995 is zij een aantal jaren als jurist werkzaam geweest en vervolgens het HRM-werkveld ingestapt. Vanaf 1999 heeft zij verschillende rollen ingevuld op het terrein van HRM bij diverse organisaties in de non-profitsector.

In 2010 heeft Karin de master Organisatie, Cultuur en Management afgerond, welke zij heeft afgesloten met het predicaat cum laude. Nog hetzelfde jaar is zij een promotieonderzoek gestart. Zeer bewust heeft ze gekozen voor een onderzoek binnen de Nederlandse muziekbusiness, een branche die vanuit organisatiekundige optiek niet eerder van binnenuit is beschouwd en beschreven. In 2013 is zij op dit thema gepromoveerd met haar werk ‘Een wereld van succes’ waarin zij aantoont dat de branche een voorbeeld is voor andere sectoren.

Karin Manuel inhuren of boeken voor een lezing?

Neem vrijblijvend contact op via het contactformulier. Je kunt ons ook telefonisch bereiken via 072 750 7422.

Schrijf nu een recensie


Submit your review
* Required Field

Karin Manuel SKU UPC Model

Ik heb Karin na haar masteropleiding mogen begeleiden tijdens haar promotieonderzoek en haar leren kennen als een uiterst gedreven onderzoeker en aute

Oct 20, 2014 by Anonymous
Bedrijfsnaam: Universiteit Utrecht / Departement Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap 

Ik heb Karin na haar masteropleiding mogen begeleiden tijdens haar promotieonderzoek en haar leren kennen als een uiterst gedreven onderzoeker en auteur met veel oog en oor voor de dagelijkse praktijk in organisaties.
Daarnaast heeft zij de afgelopen jaren diverse keren colleges verzorgd over organisatiecultuur, op basis van haar onderzoeksresultaten, voor vaak meer dan 100 studenten. Zij deed dat met veel verve, ontspannen en met de nodige humor, gemakkelijk switchend tussen theorie en praktijk, zodat beide inzichtelijk werden gemaakt. De evaluaties bevestigden voortdurend haar kwaliteiten als begenadigd, boeiend en enthousiast spreker.


Met veel plezier heb ik deelgenomen aan de Masterclasses Management & Organisatie en Strategisch HRM van Karin Manuel. Ik heb haar leren kennen als e

Oct 09, 2014 by Anonymous
Bedrijfsnaam: Sodexo Altys 

Met veel plezier heb ik deelgenomen aan de Masterclasses Management & Organisatie en Strategisch HRM van Karin Manuel. Ik heb haar leren kennen als een vakvrouw en deskundig spreker die uitstekend de vertaalslag weet te maken van aangedragen cases naar theoretische modellen en weer andersom naar haar eigen ervaringen in de praktijk. Op onderwerpen als employability, duurzame inzetbaarheid en flexibilisering van arbeidsverhoudingen is zij in staat geweest om de theorie behapbaar over te brengen en diepgang te geven in deze complexe materie.

Met haar drive enthousiasmeert zij haar publiek en ik zou haar stijl dan ook omschrijven als hands-on en praktijkgericht. Zij kan snel schakelen tussen verschillende cases en reageert daarnaast adequaat op vragen. Tevens kan zij overtuigend haar eigen mening overbrengen en is zij in staat deze goed te onderbouwen. Dit kan zij soms wat ‘gechargeerd’ brengen waarmee zij interessante discussies uitlokt.


Ik heb Karin Manuel ervaren als zeer gedreven en enthousiast. Ik heb de masterclasses Management en Organisatie en Strategisch HRM bij haar mogen volg

Oct 09, 2014 by Anonymous
Bedrijfsnaam: Sanquin 

Ik heb Karin Manuel ervaren als zeer gedreven en enthousiast. Ik heb de masterclasses Management en Organisatie en Strategisch HRM bij haar mogen volgen. Karin weet te boeien met haar kennis en lokt discussie uit over de verschillende praktijksituaties. Wat ik erg sterk vind aan Karin is haar objectiviteit en inlevingsvermogen. Karin geeft concreet en praktisch inzicht in de verschillende organisaties. Karin voelt aan of een ieder begrijpt wat er bedoeld wordt en geeft, indien nodig, extra voeding aan discussies. Het is fantastisch te merken dat de door haar gegeven masterclasses goed toepasbaar zijn in de praktijk en van toegevoegde waarde zijn in mijn rol van Business Controller.


4.8 5.0 9 9 Tijdens de uitreiking van Karin’s nieuwe boek ‘Futuring organisations for millennials’ heeft zij een inspirerende presentatie gegeven. Het onderwerp was ‘Millennials als cu Karin Manuel
Page:
123