Op zoek naar een inspirerende spreker voor jouw (online) bijeenkomst?

Karin Manuel
Bewaar als favoriet

Karin Manuel

Tariefindicatie: 1250 - 2000 Euro , 2000 - 3000 Euro

Dr. mr. Karin Manuel verzorgt masterclasses, lezingen en workshops op het gebied van strategisch HRM, duurzame inzetbaarheid, flexibele arbeidsverhoudingen, strategisch management, organisatiecultuur, (authentiek) leiderschap en professionalisering. Karin publiceert ook op deze terreinen.

Bewaar als favoriet
Ja, ik wil een vrijblijvende aanvraag doen

Of bekijk een video

NCOI Opleidingen

Tijdens de uitreiking van Karin’s nieuwe boek ‘Futuring organisations for millennials’ heeft zij een inspirerende presentatie gegeven. Het onderwerp was ‘Millennials als cultuur changers’, een topic waar Karin zelf onderzoek naar gedaan heeft. Je merkt dat Karin een ervaren spreker is. Ze laat tijdens de presentatie blijken duidelijk verstand van zaken te hebben. Karin weet op levendige en humoristische wijze theorie en praktijk aan elkaar te koppelen. Van begin tot eind boeit ze de zaal en geeft ze je stof tot nadenken.

Dag van de Flexibele Arbeid

Tijdens de Dag van de Flexibele Arbeid heeft Karin als keynote spreker gesproken vanuit haar expertise als HRM lector en organisatieontwikkeling op het gebied van HRM. Door middel van interactie zette ze de zaal tot nadenken. Je kunt merken dat ze op de hoogte is van de allerlaatste ontwikkelingen en weet op een boeiende en pragmatische manier te inspireren. Ze had het onder andere over de invulling van goed werkgeverschap voor flexibele medewerkers. En de voordelen om HRM meer samen te laten werken met de inkoopafdeling voor de inhuur van flexwerkers.

Stichting IMMENS

Tijdens onze Workshop Fit for the future heeft Karin gesproken over de inzet van duurzame medewerkers in de organisatie. Ze geeft blijk van een grote mate van kennis op dit vlak, maar tevens weet Karin een interactie met de deelnemers op gang te brengen, die veel interessante en verrassende inzichten naar voren brengen.

Karin Manuel

Dr. mr. Karin Manuel is een inspirerend en deskundig spreker op het brede terrein van Organisatie, Management/Leiderschap en HRM.
Ze heeft vanaf 1999 verschillende rollen vervuld op het terrein van HRM bij diverse organisaties in de non-profitsector. Zij is in 2013 gepromoveerd in de Sociale Wetenschap, met als thema ‘het organiseren en managen van succes in organisaties’. Karin is lector bij het NCOI en heeft daarnaast een adviesbureau, MMCT, op het gebied van organisatieontwikkeling en HRM. Zij is bovendien de grondlegger van het label www.workcrafting.nl

Karin is lector bij het NCOI en runt een consultancybureau, MMCT, op het gebied van organisatieontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van personeel.

Onderwerpen lezingen

Karin verzorgt masterclasses, lezingen en workshops op het gebied van:

 • Strategisch HRM
 • Talentgericht werken
 • Duurzame inzetbaarheid
 • Flexibele arbeidsverhoudingen
 • Organisatiecultuur
 • (Authentiek) leiderschap
 • Professionalisering & ontwikkeling van organisaties

Boeken Karin Manuel

Karin heeft in 2019 het boek ‘Talent Centraal’ uitgebracht en heeft hiervoor nauw samengewerkt met multitalent Ali B. In het boek wordt duidelijk hoe:

 • talenten zich ontplooien,
 • talenten van mensen zijn te scouten,
 • talenten zich kunnen ontwikkelen via talent-coaching
 • en hoe organisaties talentgericht werken kunnen omarmen en inbedden.

Verder is Karin auteur van het boek ‘Futuring Organisations’ uitgebracht. Hierin schetst zij een HRM-perspectief op aantrekkelijk werkgeverschap voor Millenials. Zij gaat in op de wensen en behoeften van Millenials in werk en schetst ook hun afknappers op de werkvloer. Van daaruit presenteert zij een nieuwe organisatievorm, de co-creatie, die uitgaat van een agile arbeidscapaciteit en een moderne manier van werken omarmt.

Ook ‘Dansend naar de toekomst’ (2014) is van haar hand met perspectief voor werkgevend en zelfstandig professioneel Nederland. Dit boek belicht het succes en de speelruimte van de zelfstandige professional tegen de achtergrond van ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, de wet- en regelgeving en de opkomst van sociale netwerken. Ook komen veelbelovende samenwerkingsvormen voor zelfstandige professionals aan bod alsmede de mogelijkheden tot flexibele arbeidsvormen met professionals nadrukkelijker te organiseren en te betrekken in de planning van de arbeidscapaciteit.

Achtergrond Karin Manuel

Karin is lector bij het NCOI en runt een consultancybureau, MMCT, op het gebied van organisatieontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van personeel. Na de afronding van haar studie Rechtsgeleerdheid in 1995 is zij een aantal jaren als jurist werkzaam geweest en vervolgens het HRM-werkveld ingestapt. Vanaf 1999 heeft zij verschillende rollen ingevuld op het terrein van HRM bij diverse organisaties in de non-profitsector.

In 2010 heeft Karin de master Organisatie, Cultuur en Management afgerond, welke zij heeft afgesloten met het predicaat cum laude. Nog hetzelfde jaar is zij een promotieonderzoek gestart. Zeer bewust heeft ze gekozen voor een onderzoek binnen de Nederlandse muziekbusiness, een branche die vanuit organisatiekundige optiek niet eerder van binnenuit is beschouwd en beschreven. In 2013 is zij op dit thema gepromoveerd met haar werk ‘Een wereld van succes’ waarin zij aantoont dat de branche een voorbeeld is voor andere sectoren.

Karin Manuel inhuren of boeken voor een lezing?

Neem vrijblijvend contact op via het contactformulier. Je kunt ons ook telefonisch bereiken via 072 750 7422.

Bewaar als favoriet

Meer video’s

Recensies

Universiteit Utrecht / Departement Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap

Ik heb Karin na haar masteropleiding mogen begeleiden tijdens haar promotieonderzoek en haar leren kennen als een uiterst gedreven onderzoeker en auteur met veel oog en oor voor de dagelijkse praktijk in organisaties. Daarnaast heeft zij de afgelopen jaren diverse keren colleges verzorgd over organisatiecultuur, op basis van haar onderzoeksresultaten, voor vaak meer dan 100 studenten. Zij deed dat met veel verve, ontspannen en met de nodige humor, gemakkelijk switchend tussen theorie en praktijk, zodat beide inzichtelijk werden gemaakt. De evaluaties bevestigden voortdurend haar kwaliteiten als begenadigd, boeiend en enthousiast spreker.

Sodexo Altys

Met veel plezier heb ik deelgenomen aan de Masterclasses Management & Organisatie en Strategisch HRM van Karin Manuel. Ik heb haar leren kennen als een vakvrouw en deskundig spreker die uitstekend de vertaalslag weet te maken van aangedragen cases naar theoretische modellen en weer andersom naar haar eigen ervaringen in de praktijk. Op onderwerpen als employability, duurzame inzetbaarheid en flexibilisering van arbeidsverhoudingen is zij in staat geweest om de theorie behapbaar over te brengen en diepgang te geven in deze complexe materie. Met haar drive enthousiasmeert zij haar publiek en ik zou haar stijl dan ook omschrijven als hands-on en praktijkgericht. Zij kan snel schakelen tussen verschillende cases en reageert daarnaast adequaat op vragen. Tevens kan zij overtuigend haar eigen mening overbrengen en is zij in staat deze goed te onderbouwen. Dit kan zij soms wat ‘gechargeerd’ brengen waarmee zij interessante discussies uitlokt.

Sanquin

Ik heb Karin Manuel ervaren als zeer gedreven en enthousiast. Ik heb de masterclasses Management en Organisatie en Strategisch HRM bij haar mogen volgen. Karin weet te boeien met haar kennis en lokt discussie uit over de verschillende praktijksituaties. Wat ik erg sterk vind aan Karin is haar objectiviteit en inlevingsvermogen. Karin geeft concreet en praktisch inzicht in de verschillende organisaties. Karin voelt aan of een ieder begrijpt wat er bedoeld wordt en geeft, indien nodig, extra voeding aan discussies. Het is fantastisch te merken dat de door haar gegeven masterclasses goed toepasbaar zijn in de praktijk en van toegevoegde waarde zijn in mijn rol van Business Controller.Beschikbaarheid en informatie Karin Manuel

 • 8,9 op basis van +620 reviews
 • Vrijblijvende offerte binnen 1 werkdag
 • Corona annulering = kosteloos verzetten
 • Snel direct contact met deze spreker