Ivonne Meeuwsen
Ivonne Meeuwsen heeft een persoonlijke stijl, veel parate kennis over seksueel misbruik en is in staat om seksualiteit en seksueel misbruik op een open en invoelende manier onder de aandacht te brengen. In haar boek ‘Helen van seksueel misbruik. Het trauma voorbij’ bespreekt zij op een openhartige en directe manier een onderwerp waar veel mensen moeite mee hebben. Recht door zee, met empathie maar zonder er doekjes om te winden, weet Ivonne zaken te benoemen zoals ze zijn.

Ivonne’s missie is om het taboe rondom seksueel misbruik te doorbreken, zodat het nét zo vanzelfsprekend is om over seksueel misbruik te spreken als het is om te praten over dat je fiets is gestolen. Ivonne Meeuwsen is in te huren op symposia en congressen als inspirerend spreker, deskundige op het gebied van helen van seksueel misbruik. Op een interactieve manier weet zij een zaal te boeien met een combinatie van persoonlijke ervaringen, hulpverleningsverhalen en wetenschappelijke kennis over seksueel misbruik. Een uiterst werkzame mix die het hoofd maar ook het hart aanspreekt van de luisteraar.

Persoonlijke missie: (Lange termijn gevolgen van) Seksueel misbruik bespreekbaar maken

Tariefindicatie: 250 - 750 Euro

Schrijf nu een recensie


Submit your review
* Required Field