Freija van Duijne
Freija van Duijne weet haar toehoorder, van studenten tot ministers, te stimuleren in hun denken over de toekomst. Freija levert maatwerk en de tools om actief in te spelen op veranderingen. Als toekomstverkenner is ze internationaal een bekende naam. Haar analyses zijn verhelderend en inspireren om in actie te komen. Freija handgetekende illustraties zijn aansprekend en effectief in het prikkelen van verbeeldingskracht.

Onderwerpen waar Freija van Duijne over spreekt
– Artificiële Intelligentie en de betekenis ervan voor de toekomst van werk
– Digitalisering ven de opkomst van de datacultuur
– Toekomst van de leefomgeving (voor diverse overheden)
– Toekomst van communicatie (voor KBC bank)
– Toekomst van HR (voor EY)
– Toekomst van feedback (voor NIBC)
– Toekomst van data en privacy (voor juridische congressen)
– Toekomst in relatie tot stikstofproblematiek

Over Freija van Duijne
Freija van Duijne weet de vinger te leggen op de trends en ontwikkelingen die de wereld gaan veranderen. Haar aanpak en manier van kijken is uitermate effectief om los te komen van een denkmodus die vooral uit gaat van projecties en rekenmodellen. Ze laat zien hoe je vanuit systeemdenken kan inspelen op de grote transities –zoals voedsel, energie en burgerschap. Ze analyseert hoe we nieuwe technologische mogelijkheden kunnen benutten, zodat wij mensen meer tijd kunnen besteden aan onze menselijke kwaliteiten en de dingen waarin wij uitblinken. Met haar vakinhoudelijke kennis van toekomstverkennen heeft ze internationaal aanzien.

Haar presentaties zijn opgebouwd uit aansprekende handgemaakte illustraties. Die prikkelen onze rechter hersenhelft en onze verbeeldingskracht, als aanvulling op de analytische denkkracht van onze linker hersenhelft. Freija reikt een brede gereedschapskist aan die uw organisatie in staat stelt om in te spelen op een wereld die steeds sneller verandert.

Als gespreksleider van strategische conversaties slaagt ze erin de gedachten van een groep van experts te ordenen zodat inzicht ontstaat t.a.v. prille en ingewikkelde thema’s, zoals een datastrategie voor circulair bouwen. Haar trainingen in toekomstverkennen zijn verhelderend en praktisch van insteek.

Persoonlijke achtergrond Freija van Duijne
Freija heeft cognitieve psychologie gestudeerd in Leiden en is in Delft gepromoveerd op risicoperceptie in productgebruik. Ze heeft meer dan twaalf jaar ervaring met toekomstverkennen op tal van terreinen zoals consumentenproducten, voedsel, landbouw, energie, grondstoffen en economie. Ze wordt veel gevraagd door diverse organisaties voor verkenningen t.b.v. visievorming en langetermijnagenda’s.

In 2015 heeft ze bij de OESO voor de jaarlijkse Ministersraadvergadering een scenariodialoog mogen organiseren. Freija is medeoprichter en was van 2013-2018 voorzitter van de Dutch Future Society, een netwerk van trendonderzoekers en toekomstverkenners.

Freija van Duijne boeken als spreker?
Neem vrijblijvend contact op via het contactformulier of telefonisch via 072 750 74 22.

Schrijf nu een recensie


Submit your review
* Required Field

Freija van Duijne SKU UPC Model

“Freija heeft voor NIBC een lezing verzorgd over de toekomst van communicatie en feedback op de werkvloer. Ze weet op een bevlogen en betrokken mani

Sep 28, 2018 by Anonymous
Bedrijfsnaam: NIBC 

“Freija heeft voor NIBC een lezing verzorgd over de toekomst van communicatie en feedback op de werkvloer. Ze weet op een bevlogen en betrokken manier een beeld te schetsen van de veranderingen die op ons afkomen en waar een organisatie in mee moet bewegen.
De lezing en de workshop inspireren om zelf verder na te denken over de gevolgen van de verschillende trends die spelen in binnen de financiële sector. “

Marissa Louwen


5.0 5.0 4 4 Ik wilde je via deze weg nogmaals bedanken voor gisteravond. Onze verhalen waren goed op elkaar afgestemd en mijn complimenten voor jouw sterke verhaal en dat je jouw verhaal vrijw Freija van Duijne
Page:
12