Door Kristian Esser – Spreker over technologie en innovatie
Wanneer de wereld steeds meer digitale touchpoints krijgt, kunnen we steeds nauwkeuriger meten wat er gebeurd. Dit heeft absoluut zijn voor- én nadelen. Eén van de voordelen is het kunnen simuleren van scenario’s, zodat we eerst testen voor we beslissingen en plannen op de ‘echte’ wereld toepassen.

De ontbrekende schakel

De ontwikkeling van de ‘Internet of things’ (denk aan machines, sieraden, auto’s, de thermostaat en de koelkast) levert alle sensoren die data verzamelen. Daarnaast zorgen de ontwikkelingen op het gebied van Artificial Intelligence (AI) ervoor dat we voorspellingen kunnen doen. Maar tussen deze data en voorspellingen mist nog een zeer essentieel onderdeel, namelijk het zichtbaar en begrijpelijk maken van data. Als dit mist, dan kunnen we ons moeilijk verbeelden hoe nieuwe scenario’s zich ontplooien. Spreadsheets en grafieken krijgen dat simpelweg niet voor elkaar.

Multi-inzetbaarheid gaming sector

De zogeheten digital twins kunnen hierbij heel zinvol zijn. Dit zijn virtuele representaties van een product die gebruikt worden bij het productontwerp, de simulatie, de controle, de optimalisatie en het onderhoud. Daarom denk ik dat de ‘missing link’ voor het zichtbaar maken van data uit een bijzondere sector kan komen: de gaming industrie. Het is een sector die zich al vanaf het begin buigt over de interface tussen data en gebruiker. Hierdoor heeft deze branche enorm veel ervaring opgedaan in het visualiseren van ‘nieuwe werelden’ en hebben ze live toepassingen ontwikkeld om competitieteams over de hele wereld tegen elkaar te laten spelen.
Deze industrie, die drie keer groter is dan de filmindustrie, zorgt ervoor dat jongeren sterke vaardigheden ontwikkelen wat betreft het omgaan met virtuele werelden. Teams moeten via de interface van het spel met elkaar overleggen, strategieën ontwikkelen, samen presteren en natuurlijk het liefst winnen (het gaat immers om een spel). Het zijn allemaal potentiële nieuwe pareltjes op de arbeidsmarkt, klaargestoomd voor de toekomst.

Deze gedachte heeft zich bij mij ook sterk ontwikkeld, aangezien mijn zoon een professionele gamer is. Hij laat mij zien hoe deze virtuele wereld zich in een rap tempo ontwikkeld. De volgende stap is niet zo moeilijk te bedenken. Jaren geleden heb ik Gerrit Zalm, ook een gamer, het idee voorgelegd om medewerkers van de bank in te laten loggen in de game ‘de Bank’, om hiermee spelenderwijs te werken aan beslissingen die in de echte wereld genomen moeten worden. Hij moest glimlachen.

Schrijf nu een recensie


Submit your review
* Required Field