Bjørn Aris

Als commercieel medewerker begon Bjørn Aris zijn carrière overdag bij de Amro Bank en eindigde in deze lijn met de functie als hoofd van de afdeling corporate finance Lloyds Bank. Tegelijkertijd verdiepte hij zich in de wereld van zen en samoerai. Op 32-jarige leeftijd besloot hij het roer om te gooien. Hij nam ontslag, verkocht zijn huis, zei zijn vriendin gedag en trok de wijde wereld in.

Bjørn bestudeert nu al meer dan 35 jaar oosterse gevechtskunsten en zen filosofie. Door oosterse wijsheid effectief te verbinden met westerse wetenschap heeft hij het Mental Bridging trainingsprogramma ontworpen. Dit programma zorgt voor een verbetering in resultaat met minder inspanning én meer plezier. In 2013 ontving hij voor het ontwikkelen van dit trainingsprogramma een innovatieprijs. Deze prijs is wetenschappelijk bekrachtigd door academische onderzoeken. Inmiddels hebben meer dan 10.000 deelnemers uit 60 verschillende landen een workshop over zijn programma gevolgd.

In zijn boek ‘De zon komt op in het Oosten’ geeft Bjørn weer hoe je succesvol kan zijn met het gebruiken van de oosterse wijsheid. Met voorbeelden neemt hij de lezer mee naar hoe de wereld is teruggebracht tot materie en de gevolgen hiervan als onbenutte capaciteiten. Alles is gericht op resultaat, er is weinig binding tussen medewerkers en afdelingen die op eilandjes werken, Te veel stress en zo nog meer voor de hedendaagse manager herkenbare problemen.

Interactieve lezing

In de interactieve lezingen cycli van Bjørn Aris staan de oplossingen van hedendaagse uitdagingen centraal. Als metafoor gebruikt hij het Japanse Samurai zwaard. De Toyota Way, een verzameling van principes op het gebied van continue verbetering en respect voor mensen, gebruikt het Samurai zwaard succesvol als bron van kennis. Het interactieve element van de lezingen zorgt voor een hoge belevingswaarde en plezier. De aangedragen oplossingen zijn door hun eenvoud krachtig en direct toepasbaar. Door de hoeveelheid interactie in zijn lezingen zal  het een ervaring zijn die je niet snel zal vergeten.

Wat kan het moderne bedrijfsleven leren van oosterse gevechtskunsten en zen-filosofie?

In het boek ‘De zon komt op in het Oosten’ legt Bjørn Aris de verbinding. Door optimaal gebruik te maken van de rechterhersenhelft (gevoel en intuïtie) kan je optimaal gebruik maken van de linkerhersenhelft (de ratio). Het boek is geen wetenschappelijk werk, maar gebaseerd op 25 jaar bestudering en ervaring van de Japanse zwaardkunst, het iaido, van Bjørn Aris zelf.

‘Dat een bestuurder tijdens een vergadering zegt: ‘Laat me er nog een nachtje over slapen’ lijkt in de moderne wereld niet getuigen van het functioneren van een manager op topniveau. Hoezo, het besluit uitstellen? Alle facts en figures zijn toch aanwezig, dus kan er nu, tijdens deze meeting, toch een knoop worden doorgehakt.’ Een kenmerkend citaat van Bjørn Aris uit ‘De zon komt op in het Oosten’.

Met ‘De zon komt op in het Oosten’ geeft Aris een aardige handreiking hoe je door dagelijks te oefenen de verbindingen tussen de beide hersenhelften optimaal kunt leggen waardoor naast de ratio ook het gevoel op de werkvloer zijn intrede kan doen. – Lex Beijersbergen van Henegouwen MBA (adjunct directeur bij Omroep Reclame Nederland te Hilversum) recensie op Managementboek.nl

Wat leert het boek de hedendaagse leidinggevende?

Door het toepassen van een viertal basisregels, gebaseerd op zen en iaido, wordt het voor de leidinggevende mogelijk om al binnen twee weken succesvoller te zijn. Ze helpen op eigen kracht in iedere situatie het juiste antwoord op de vragen van de voortdurend veranderende wereld te vinden en met meer plezier en minder (in)spanning te functioneren door een innerlijke rust en overzicht.

Bjørn benoemt succesvolle bedrijven uit Japan als Toyota, Honda en Mazda. Hij beschrijft managementmethoden die zij gebruiken, zoals het ‘kaizen-principe’ en ‘Bunsha’. Tevens beschrijft hij de twee succesvolle westerse bedrijven: Virgin Atlantic Airlines en Parmalat. Deze ondernemingen worden geleid door CEO’s die het beste combineren van twee werelden.

Samoerai

Om dit (Japanse) succes te begrijpen neemt Bjørn je mee naar de wereld van de zwaardvechtkunst van de samoerai. Door de uitvoerige beschrijving van deze vechtkunst in alle aspecten als de lichaamshouding en beweging, het belangrijkste van de training, technieken, boeddhisme, zen, levenskracht en iaido-concepten, maakt het voor de lezer duidelijk waar de passie van de auteur ligt.

Persoonlijke missie

Persoonlijke missie Bjørn Aris:  meer resultaat en plezier met minder (in)spanning.

Bjørn Aris inhuren of boeken voor een lezing?

Bjørn Aris inhuren of boeken voor een lezing? Neem vrijblijvend contact op via het contactformulier aan de rechterzijde van de pagina

Tariefindicatie: 2000 - 3000 Euro

Schrijf nu een recensie


Submit your review
* Required Field

Bjørn Aris SKU UPC Model

Bjorn combines the razor sharp mind of the former Venture Capitalist with the razor sharp skills of the swords champion he really is; the wisdom that

Sep 05, 2012 by Anonymous
Bedrijfsnaam: Technology Solutions Europe 

Bjorn combines the razor sharp mind of the former Venture Capitalist with the razor sharp skills of the swords champion he really is; the wisdom that comes with tough self discipline with the leadership skills of the entrepreneur. A rare individual who succesfully bridges cultures and mindsets to return the best on people. Dutch interpretation of Japanese added value from The Hague. An experience.”


5.0 5.0 10 10 'Bjorn's profound knowledge and excellent skills concerning both the corporate world and the world of the Japanese sword make him an ideal partner in helping you to get or keep you Bjørn Aris
Page:
1234